Archiv

Protáhli jsme si těla spolu s dětmi

  30. května 2019

V domově C proběhlo v pondělí (27. května) oblíbené mezigenerační setkání s dětmi z MŠ Zahradní. Společně jsme si protáhli svá těla v rámci skupinového cvičení a poté senioři obdarovali děti látkovými hračkami, které pro ně vytvořili během pracovní terapie.

 

Číst více

Hudební tvorba G. F. Händela si podmanila také nás

  28. května 2019

S našimi uživateli v domově B jsme měli, v pondělí 27. května, připravenu hodinku vážné hudby v rámci MUZIKOTERAPIE. Tentokrát jsme zavzpomínali na život a dílo hudebního skladatele Georga Friedricha Händela. Svou hudbu Händel často tak hluboce prožíval, že byl údajně nejednou viděn, jak mu dojetím po tvářích stékají slzy. Schopnost okouzlit a podmanit si posluchače nejen hudbou, ale i hrou, si uchoval až do posledních let svého života, kdy již byl nevidomý.

Číst více

Otevření Májové kavárničky

  29. května 2019

V předposledním květnovém týdnu jsme v domově C otevřeli Májovou kavárničku, kde si její návštěvníci mohli pochutnat na domácí bezinkové limonádě, likérech, zákuscích, chlebíčkách. Současně také ocenili osvěžující výběr různých druhů káv z profesionálního kávovaru.

Číst více

Noc kostelů

  30. května 2019

V pátek 24. května se senioři z domova C zúčastnili celorepublikové akce NOC KOSTELŮ. V doprovodu zaměstnanců si prohlédli kostel sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Velké poděkování patří panu faráři Mgr. Josefu Zelinkovi za vřelé přijetí a poutavé průvodní slovo.

Číst více

Zábavné hraní i trénink paměti a koncentrace

  25. května 2019

Páteční dopoledne v domově B (24. května) bylo hravé, ale přitom velmi důležité. Kompletně jsme si procvičili kognitivní funkce, vnímání kolem sebe, jednání, reakce a zvládání různých úkolů. Současně jsme tak vyzkoušeli svou paměť i koncentraci, pozornost, rychlost myšlení a také vzájemnou spolupráci se svými vrstevníky.

Číst více

Móóóc dobré, znělo kavárnou Pohoda

  24. května 2019

V domově B (čtvrtek 23. května) opět otevřela své dveře velmi oblíbená kavárna POHODA. V nabídce byly luxusní poháry, bohatě zdobené zákusky a vynikajicí káva . Uživatelé si tak společně, i s rodinnými příslušníky, poseděli, popovídali a zpříjemnili výbornými pochutinami trošku sychravé odpoledne.

Číst více

Vzpomínkové setkání, máj – lásky čas

  23. května 2019

Ve středu 22. května jsme v  domově  B  vzpomínali s uživateli na naše první lásky a májový čas. Připomněli jsme si také K. H. Máchu a jeho tvorbu. Na závěr senioři zhlédli film Máj.

Číst více

Děláme radost dětem

  28. května 2019

Úterní dopoledne 21. května senioři v domově  C  vytvářeli v rámci  pracovní terapie látkové hračky pro děti z MŠ Zahradní. Děti jsou jejich kamarády a pravidelně je navštěvují v souvislosti s mezigenerační terapií.

Číst více

Hudební okénko s Karlem Krylem

  24. května 2019

Začátek předposledního květnového týdne jsme v domově B věnovali hudebnímu okénku s Karlem Krylem, známému písničkáři a básníku. Všichni tak zavzpomínali na jeho životní a tvůrčí cestu ve jménu svobody a proti útlaku člověka, národů a lidstva vůbec.

Číst více

Naši malí psí kamarádi opět u nás

  27. května 2019

Ve čtvrtek 16. května proběhla v domově B oblíbená CANISTERAPIE. Pro naše uživatele, je canisterapie vždy očekávaná aktivita. Pejsci už jen svou přítomností dokáží vyvolat dobrou náladu a úsměv. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.

Číst více

Maminky se bavily jako za mlada

  17. května 2019

V dopoledních hodinách (16. května) jsme v domově C společně oslavili Den matek. 🌹 K této slavnostní příležitosti nám přišel zahrát zkušený harmonikář, díky kterému se zpívalo a tančilo „jako za mlada“. Moc děkujeme.

Číst více

Blahopřání našim jubilantům

  16. května 2019

V domově C jsme společně oslavili narozeniny našich seniorů, kteří poprvé uzřeli světlo světa v měsících dubnu a květnu. Na oslavu jubilantům přišel zazpívat a popřát i pěvecký sbor STUDÁNKA ze ZŠ Mánesová Otrokovice. Tímto moc všem učinkujícím děkujeme a oslavencům ještě jednou gratulujeme! 🎉

Číst více

Návrat do období mateřství a výchovy dětí

  16. května 2019

Ve středu 15. května jsme si v domově B udělali krásné dopoledne, navazující na uplynulý Svátek matek, který byl v neděli. Společně jsme zavzpomínali na dobu mateřství našich uživatelek, jejich radosti i starosti s tím spojené. Také jsme otevřeli téma týkající se různých pověr a tradic, ale i jaké trendy jsou v dnešní době. Současně jsme měli možnost prohlédnout si kompletní dětskou výbavičku, různé druhy zavinovaček nebo kosmetiku.

Číst více

Příprava na oslavu narozenin

  16. května 2019

V rámci přípravy narozeninové oslavy našich seniorů, jsme si  v domově C  společně upekli výborný moučník a připravili skvělé chlebíčky. 🍰

Číst více

Veselé mezigenerační setkání s malými předškoláky

  16. května 2019
I když nám ve středu 15. května nepřálo počasí, v domově B bylo veselo a dobrá nálada. V rámci mezigeneračního setkávání nás navštívili děti z místní MŠ Zahradní. Pro naše uživatele si připravily spoustu krásných básniček a písníček. Nebáli jsme se zapojit a společně tak prožili velmi příjemné dopoledne.
Číst více

Beseda o pověstech a bájích našeho kraje

  21. května 2019

V domově  C  se  14. května  konala beseda s názvem POVĚSTI A BÁJE REGIONU, kterou si pro nás připravila paní Marie Škrabalová. Během besedy jsme se dozvěděli, jak vznikaly názvy okolních obcí a také některé z pověstí místních hradů. Moc děkujeme.

Číst více

Pozornost zaměřili na jemnou motorickou činnost

  14. května 2019

V domově B se senioři (úterý 14. května) věnovali individuálním aktivizacím. Přímo v jejich bytech jsme procvičovali kognitivní funkce a jemnou motoriku pomocí zásuvných seniorských kostek.

Číst více

Dětské divadelní představení doslova oslnilo

  15. května 2019

V souvislosti s poděkováním všem maminkám, které slavily v neděli svůj zasloužený svátek, nás v domově B (pondělí 13. května) navštívily děti z místní firemní školky Oskárek. Malí návštěvníci zahráli seniorům krásné divadelní představení O Šípkové Růžence. Všem se akce velmi líbila a tímto moc děkujeme nejen šikovným dětem, ale i personálu, který se jim s láskou věnuje.

Číst více

Nadšení nad ukázkami psích dovedností

  13. května 2019

Děkujeme slečně Kateřině Košárkové, která navštívila ve druhém květnovém týdnu seniory v domově B se svými psími kamarády Airy a Sany. Pro naše uživatele si v rámci canisterapie připravili ukázku dovedností, kterými vyvolali v jejich očích i tvářích nadšení a úsměvy.

Číst více

Vzpomínání na život a dílo Jiřiny Bohdalové

  14. května 2019

Ve čtvrtek 9. května si senioři v domově B, v rámci vzpomínek na známé osobnosti, tentokrát povídali o životní cestě a díle herečky Jiřiny Bohdalové.

Číst více

Výlet lodí si i senioři z „Céčka“ báječně užili

  10. května 2019

Ve druhém  týdnu měsíce května se také pro seniory z domova C konal výlet lodí po Baťově kanále. 🛳️ Vskutku úžasnou plavbu jsme si užili na „arše“ NOE, jejíž majitelé jsou manželé Šulcovi z Vnorov, kteří se nám plně věnovali. Podrobně nás seznámili s historii plaveb na Baťově kanále, nechybělo drobné občerstvení a na závěr ani zpěv při kytaře. Na palubě s námi byla i paní Světlana Benedíková, díky které se akce uskutečnila jako součást projektu Ježíškova vnoučata. Velmi nám s organizací a průběhem výletu pomohli také studenti Otrokovického gymnázia. Všem moc děkujeme!

Číst více

Den pro krásu

  7. května 2019

Den krásy v domově  B. To bylo úterý 7. května, kdy se studentky střední školy oděvní a služeb Vizovice  věnovaly uživatelkám, které si mohly nechat upravit obočí, udělat manikůru nebo si nechat vytvořit jarní účes. Studentkám děkujeme za velmi příjemné dopoledne.

Číst více

Jedinečná plavba po hladině Baťova kanálu

  7. května 2019

Senioři z domova B měli v pondělí 6. května možnost, díky daru od paní Světlany Benedíkové, vyplout výletní lodí NOE po Baťově kanálu. Majitelé lodě, manželé Šulcovi, si pro uživatele připravili zajímavou přednášku. Účastníci se dozvěděli, že Baťův kanál představuje technickou památku spojující šedesátikilometrový úsek mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi. Do akce se zapojili i studenti Otrokovického gymnázia a byli nám ve všem nápomocni. Jedinečná vodní cesta umožnila seniorům poznat kraj kolem řeky Moravy netradičním způsobem. A proto Světlaně Benedíkové velmi děkujeme za nevšední příležitost, kterou nám všem poskytla.

Číst více

Stavění májky

  7. května 2019

V domově  B jsme nezapomněli na tradice a druhý den v měsíci květnu  byla pro naše uživatelky  v zahradě domova postavena MÁJKA, kterou si vlastnoručně seniorky nazdobily.

Číst více

Čím jsme byli…

  6. května 2019

Po prvním májovém dni – 2. května,  proběhly v domově C oslavy SVÁTKU PRÁCE. Na této akci senioři vzpomínali na svá povolání, která vykonávali ve svém životě a také na průběhy prvomájových oslav. Součástí akce byl i zábavný kvíz, kdy jsme hádali profese podle typických předmětů a oblečení.

Číst více

Čarodějný den plný magie a kouzel

  6. května 2019

Poslední dubnový den se senioři v domově C připravovali na Filipojakubskou noc. Při účasti zkušených, ale i hodných čarodějnic jsme se naučili několik osvědčených zaklínadel, namíchat různé elixíry a společně si i zatančili.🧙‍♀️

Číst více

Naši partneři