Archiv

Tisková zpráva 3/2019 – Aktivní senioři

  26. září 2019

Atraktivní aktivitou pro uživatele SENIORU Otrokovice se ve středu 18. září 2019 stal již 17. ročník turnaje „Přesná šipka“, který se konal v otrokovické Charitě. Sportovního podniku se zúčastnili zástupci SENIORU B i C.  Po celou dobu turnaje panovala přátelská atmosféra a naši senioři odjížděli s dobrým pocitem a heslem, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Vždyť i 5. místo mezi dvanácti týmy si zcela jistě zaslouží gratulaci!

Opomenout nelze ani jednu z pravidelných terapií – canisterapii, kdy do bytů našich uživatelů přicházejí v doprovodu své majitelky hladkosrstí jezevčíci, hraví a přítulní. Tak tomu bylo i v úterý 17. září, kdy si s nimi opět senioři mohli „popovídat“. Stejně jako pejskům vyhovuje lidské, láskyplné pohlazení, tak i jejich přítomnost vyvolává radostný úsměv a spokojenou náladu.

V nedávných dnech příjemného babího léta se naši senioři vydali objevovat, v rámci aktivity vycházek po blízkém okolí, co vše je k vidění v Otrokovicích. A to nejen to současné, ale hlavně se rádi vracejí tam, kde to znali z dřívějška. Společně navštívili například obchod, kde dříve jedna z klientek pracovala, prohlédli si i nově postavenou prodejnu a další místa včetně památníku Tomáše Bati. Vycházky po okolí si všichni vždy pochvalují a my jsme velmi rádi, že jsme schopni pro více než polovinu uživatelů zprostředkovat kontakt s naším městem.

V první polovině září zaměstnanci domovů B i C SENIORu spojili síly a pro naše uživatele i rodinné příslušníky uspořádali společný velký táborák, který byl symbolickou tečkou za prázdninovým časem. Všichni si pochutnali na výborných špekáčcích a poslechli si táborové písně. Zahrát na kytaru a zazpívat nám přijela Lenka Machalová, a tímto jí současně děkujeme za čas, který nám věnovala. Zájem o uvedenou akci byl nemalý, svědčí o tom účast více než 65 seniorů a několika jejich nejbližších.

 

Lenka Eliášová,

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Číst více

Přítomnost „terapeutky“ Lili rozzářila oči a úsměvem tváře

  30. září 2019

Animoterapie s drobnými savci, a to konkrétně s ramlicí Lilinkou, patří v domově B bezesporu k nejoblíbenějším. K uživatelům, kteří mají omezené možnosti kontaktu s přírodou, opět koncem září zavítala na návštěvu naše Lili, a všichni si tak mohli prožít chvilky terapie v soukromí svých bytů.

Číst více

Do Kavárny POHODA na výborné kafíčko a zákusek

  26. září 2019

Naši uživatelé domova B se opět sešli v Kavárně POHODA. Ve čtvrtek 19. září si  při  společném posezení užívali dobré nálady a pohody, ke které si s chutí dali své oblíbené zákusky, poháry nebo dobré kafíčko.

Číst více

Cestovali jsme po lázních Západočeského kraje

  26. září 2019

Ve středu 18. září, si uživatelé v domově  B  pomocí přednášky a videoprojekce,  procestovali Západočeský kraj. Podívali se do známých českých lázní  jako jsou Karlovy Vary a Mariánské  a Františkovy Lázně. Dozvěděli se o blahodárných a  léčebných procedurách, které tyto lázně nabízí.

Číst více

Sportovní odpoledne si všichni užili naplno

  25. září 2019

Významnou součástí aktivizačního plánu pro uživatele v domovech SENIOR v Otrokovicích je i pohybová, motorická činnost. V souladu s popsaným programem, v úterý 24. září, pracovnice úseku ergoterapie v domově B uspořádaly další z poutavých akcí – Sportovní odpoledne. Naši senioři soutěžili v disciplínách zaměřených na přesnost a správný odhad vzdálenosti. Šikovnost a um vyzkoušeli nejdříve cílením na ruské kuželky, poté pokračovali hrou s názvem Mölky (hod dřívkem na očíslované kolíky) a následoval hod míčkem do koše a pétanqueovými koulemi na čáru. O zábavu bylo postaráno i při házení různě zbarvených míčků se záměrem, zasáhnout shodnou barvu namalovanou na terči. Co dodat? Ano, zavládla všeobecná spokojenost, protože zvítězili všichni!

Číst více

Vydařený I. ročník turnaje v ruských kuželkách…a jedeme dál!

  24. září 2019

První, pondělní, den 39. týdne se v domově C uskutečnil turnaj v ruských kuželkách. Významný je tím, že se jedná o 1. ročník, kterého se zúčastnila tříčlenná družstva ze sesterského domova B, Charity z Otrokovic a samozřejmě pořádajícího domova C. Na další ročník již plánujeme pozvat týmy i z ostatních seniorských domovů.

Přesto, že počasí už sice bylo podzimní, na náladě to nikomu z účastníků neubralo. A především – mnozí z nich byli velmi rádi, že se jim splnilo velké přání – setkat se a pohovořit si se svými vrstevníky z jiných zařízení. 🙂

Číst více

Vzdělávací kurz Předlékařské první pomoci

  23. září 2019

Ve čtvrtek 19. září se v prostorách domova C uskutečnil vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách, a to na téma PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC. Díky odbornému vedení PhDr. Mgr. Radima Křiváka, BBA z pobočky záchranářské organizace Rescue Pardubice v Uherském Hradišti, jsme si vyzkoušeli a nacvičili základní pravidla první pomoci.

Ilustrační foto

Číst více

Věrní jezevčíci nadále vítanými příchozími :-)

  20. září 2019

Ve třetím zářijovém týdnu si mohli uživatelé domova B opět, v rámci canisterapie, „popovídat“ s oblíbenými jezevčíky, kteří nás pravidelně navštěvují.

Číst více

Na vycházkách poznávají, jak se mění tvář města

  20. září 2019

Senioři z domova C se v nedávných dnech, při vycházkách po blízkém okolí, vydali objevovat nejen vše současné, ale hlavně se rádi vracejí tam, kde to znali z dřívějška. Společně navštívili například obchod, kde dříve jedna z klientek pracovala, ale prohlédli si i nově postavenou prodejnu a mnohá další místa včetně památníku Tomáše Bati. Vycházky po okolí si všichni vždy pochvalují a my jsme velmi rádi, že jsme schopni našim uživatelům zprostředkovat kontakt s městem Otrokovice.

Číst více

Přátelský turnaj „Přesná šipka“

  18. září 2019

Ve středu 18. září se zástupci obou domovů B a C  zúčastnili již 17. ročníku turnaje „Přesná šipka“, který se konal na Charitě v Otrokovicích. Po celou dobu turnaje panovala přátelská atmosféra a naši senioři odjížděli s dobrým pocitem a heslem, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!!!  

Číst více

Návštěva poníků opět potěšila

  18. září 2019

Ve druhém zářijovém týdnu nás opakovaně navštívili poníci v rámci hipoterapie. Využili jsme tak jednu z posledních možností strávit ještě chvíle venku a v átriu našeho Domova se s nimi potěšit.

Číst více

Opékání špekáčků symbolickou tečkou za prázdninami

  17. září 2019

Zaměstnanci domovů B i C spojili své síly a pro naše uživatele, ale také jejich rodinné příslušníky, uspořádali společný velký táborák, který byl symbolickou tečkou za prázdninovým časem. Všichni si pochutnali na výborných špekáčcích a poslechli si táborové písně. Zahrát na kytaru a zazpívat nám přijela Lenka Machalová, a tímto jí současně děkujeme za čas, který seniorům věnovala.

Číst více

Pravé domácí lečo uspělo na jedničku s *

  17. září 2019

V rámci vzpomínek v kuchyni (středa 11. září) jsme v domově B zpracovali úrodu naší zahrady a naše uživatelky se pustili do vaření leča…

To bylo pochutnáníčko! 🙂

Číst více

Báječný den v kroměřížské Květné zahradě

  17. září 2019

Senioři z domova B si zpříjemnili poslední teplé dny výletem do KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI. Pro naše uživatele to byl krásný zážitek a doslova pohodově prožitý den.

Číst více

Canisterapeutická symbióza vytváří radost a dobrou náladu

  12. září 2019

Po nějaké době nás v domově C opět, počátkem září, navštívili naši psí kamarádi, a to v rámci individuální canisterapie. Přítomnost přítulných jezevčíků udělala všem zúčastněným seniorům velkou radost. 🙂

Číst více

Přehlídka čtvrtletních akcí ve videokavárně

  11. září 2019

V domově B jsme v úterý 10. září  v rámci VIDEOKAVÁRNY vzpomínali u prezentace fotografií, na kulturní akce a aktivity, které jsme společně prožili v uplynulém čtvrtletí.

Číst více

Práce na zahradě v rámci terapie

  10. září 2019

V minulém týdnu ( středa 4. září ) se v domově C za krásného slunečného počasí konala ZAHRADNÍ TERAPIE, kdy jsme se společně zapojily do péče o naši zahrádku v átriu domova. Atmosféra byla během terapie uvolněná a radostná, kdy seniorky zavzpomínalo i na své zahrádky a na to, jak o ně dříve pečovaly.🌺🌺

Číst více

Bramboráčky od našich babiček

  10. září 2019

Ve čtvrtek 5. září  jsme si na přání uživatelů v domově C usmažili BRAMBORÁKY. Během přípravy těsta se všichni aktivně zapojili a zavzpomínali i na to, jak dělali bramboráky dříve doma.

Číst více

Mrkvová pomazánka gastronomickou lahůdkou

  6. září 2019

Začátkem září si uživatelé v domově  B pochutnali na  mrkvové  pomazánce, kterou si sami vyrobili v rámci vzpomínek v kuchyni.

Číst více

Soutěž v ruských kuželkách patří k oblíbeným aktivitám

  9. září 2019

V átriu domova C si senioři zahráli (pátek 30. srpna) velmi oblíbené ruské kuželky. Hrací pole bylo zhotoveno nově v letošním roce, a to díky projektu Ježíškova vnoučata.

Číst více

Poutavá beseda na téma Cestování

  2. září 2019

Ve čtvrtek 29. srpna se v domově C konala beseda na téma CESTOVÁNÍ, kterou si pro nás připravila dobrovolnice Miloslava Abrlová. Poutavě nám vyprávěla zajímavosti o své cestě na Maltu a povídání doplnila fotografiemi. Tímto moc děkujeme.

Číst více

Vzpomínání na čas dovolených

  2. září 2019

Závěrem prázdninového času jsme v domově B vzpomínali na dovolené našich uživatelů, ale i naše, jaké země jsme procestovali a co všechno nás na dovolených potkalo.

Číst více

DOŽÍNKY – oslava v duchu lidové tradice

  9. září 2019

Ke konci prázdnin – v úterý 27. srpna,  jsme se v domově B  rozloučili s létem a proběhly DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI. Uživatelé si zazpívali u cimbálu, zhlédli taneční a pěvecké vystoupení krojovaných žen, a také byly podávány dobroty z grilu…

Číst více

Pochutnali jsme si na lívancích

  2. září 2019

V posledním srpnovém týdnu jsme se s uživateli domova B společně pustili do smažení  lívanců podle osvědčené receptury naší uživatelky😋. Lívance se nám povedly na výbornou a všichni jsme si na nich skvěle pochutnali.

Číst více

Naši partneři