Archiv

Terapie a relaxace pro kvalitnější život

  21. října 2019

Pod názvem Celostní muzikoterapie proběhla v domově B SENIORU Otrokovice zajímavá relaxační technika. Naši uživatelé se nejdříve zaposlouchali do léčivých tónů různých hudebních nástrojů z přírodních materiálů, jako jsou bubny, djembe, perkuse, tibetské mísy aj. Následně se také do terapie aktivně zapojili a nástroje si sami vyzkoušeli rozeznít. Jedná se o aktivitu, při které hudbu spoluvytvářejí všichni zúčastnění a současně při ní příjemně relaxují.

Smyslová aktivizace představuje další důležitou složku komplexní péče, kterou v otrokovických domovech SENIOR dlouhodobě zavádíme do všedních dnů života našich uživatelů. Uvedená terapie nabízí možnost, jak propojit dva různé světy klientů a jejich pečovatelek, ale i věnovat se vzpomínkám a zpestření volného času. Pravidelná smyslová aktivizace posouvá kvalitu poskytované péče výše. Zejména nám pomáhá znovu oživit a ozdravit psychiku seniorů tak, aby svůj čas strávili plnohodnotně a s příjemným pocitem. Součástí procvičování smyslů je i fyzická aktivita, která je nezbytná k udržení určitého stupně soběstačnosti.

K důležitým bodům aktivizačního programu v organizaci SENIOR Otrokovice patří také práce s kreslicími pomůckami. Uživatelky domova B se věnovaly vymalovávání mandal. Jde o oblíbenou odpočinkovou a uvolňující činnost pro naše uživatele. Mandala znamená kruh a kruhový obrazec je sám o sobě, díky uspořádaným prvkům, zklidňující předlohou. Kreslení mandaly zlepšuje kreativitu, jejímž výsledkem je krásný obrázek vhodný k zarámování. Z jiného pohledu se jedná o relaxační techniku, kde až tolik nezáleží na výsledku, ale podstatný je tvůrčí proces. V ideálním případě se obě možnosti skloubí v jeden dokonalý výsledek. Avšak v každém případě je kreslení mandaly specifickou výtvarnou technikou, která příznivě ovlivňuje i náš duševní stav a duchovní rozpoložení.

 

Lenka Eliášová

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Číst více

Vzpomínka na mistra vyprávění a dobré nálady

  29. října 2019

Dne 9.října 2019 by se dožil Vladimír Menšík krásných 90 let. Bohužel nás opustil už v roce 1988, ale vzpomínky zůstaly. Jeho humor a krásné filmy, které tady zanechal si připomněli uživatelé domova C. Povídání o jeho životě jsme si zpestřili jednou z mnoha komedií „Kam slunce nechodí“. Prodám-li svou mravnost, může to přinést rodinné štěstí? To je totiž motiv této komedie, ve které se v rolích zahradníka a jeho ženy Julie rozhodují Vladimír Menšík a Iva Janžurová.

Číst více

Zaměřeno na správnou péči o dutinu ústní

  24. října 2019

V rámci Dne seniorů proběhla ve čtvrtek 24. října, v domově B,  přednáška na téma – Péče o dutinu ústní, kterou si pro naše uživatele připravil PharmDr. J. Brázdil. Správnou a komplexní péčí o dutinu ústní lze nejen zamezit vzniku jejího  onemocnění ale i příznivě ovlivnit celkový zdravotní stav. Péče zaměřená na ústní dutinu je velmi důležitá a neměla by se zanedbávat.    

Číst více

Božena Šupíková oslavila 100-té narozeniny v SENIORu Otrokovice

  23. října 2019

Významného jubilea se v těchto dnech dožila Božena Šupíková. V pondělí 21. října 2019 v domově C SENIORu Otrokovice, v doprovodu své neteře, oslavila sté narozeniny za účasti starostky města Otrokovice Hany Večerkové, zástupkyň České správy sociálního zabezpečení pp. Minaříkové a Petráňové a vedení SENIORu. Nechyběl ani štáb televize TVS.

Božena Šupíková žije v domově SENIOR C již jedenáct let a stala se tak jednou z jeho prvních obyvatelek. Služby a komplexní péči si pochvaluje a důležitá je zejména její dobrá psychická kondice, podpořená velmi dobrou pamětí. Svůj životní příběh na oslavě bez ostychu svěřila všem gratulantům, pečovatelkám i novinářům.

„Narodila jsem se jako poslední ze sedmi dětí. Rodiče nás vychovávali k poctivosti a slušnosti tak, abychom byli pro republiku platní lidé. O maminku jsem ale přišla už ve svých patnácti letech. Vyrůstala jsem v Rackové, kde jsem chodila do obecné školy a měšťanku jsem už navštěvovala ve Fryštáku. V roce 1934, 22. února, jsem nastoupila do Baťovy školy práce ve Zlíně,“ vzpomíná s neuvěřitelnou přesností oslavenkyně. „Ve Zlíně jsem zažila krásné mládí. Bylo to město, kde to žilo oslavami a různými kulturními akcemi. Zažila jsem ale také těžké chvíle. Když začala německá okupace, vojáci sem vpadli jako kobylky,“ vybavuje si paní Šupíková.

Na otázku, jestli má nějaký recept na dlouhověkost, s úsměvem odpověděla, že tu zdědila po otci, který se dožil 93 let. Zároveň dodala, že za svůj dlouhý život vděčí rodičům, kteří ji dobře vedli a dokázali všechny děti zaopatřit tak, že ani v nejhorších situacích nestrádali hladem.

V současné době si paní Šupíková ráda pochutná na sladkostech, se zaujetím sleduje televizní vysílání a ve svém věku se stále zajímá o politiku.

Přání, kytici i finanční obnos od města Otrokovice předala stoleté dámě starostka Hana Večerková se slovy: „Paní Šupíková, přeji Vám, abyste se těšila dobrému zdraví, abyste byla obklopena samými pozitivními lidmi, a aby se Vám u nás v Otrokovicích stále dobře žilo.“

Lenka Eliášová

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Číst více

Zaposlouchali jsme se do symfonií Gustava Mahlera

  22. října 2019

Muzikoterapie v domově B proběhla na začátku posledního týdne tohoto měsíce ( 21. října ). Zhlédli jsme život a dílo Gustava Mahlera, který patří mezi nejvýznamnější rakouské skladatele pozdního romantismu. Jeho dílo vytvořilo základ pro moderní hudbu 20. století. Částečně se inspiroval vlivy českého prostředí, v němž vyrůstal. Složil deset symfonií, které jsou pilíři jeho díla a celou řadu skladeb písňové formy, jak v obsazení ryze vokálním, tak v kombinaci se sólovými nástroji, především však s doprovodem orchestru. Byl znám svou velkou pracovitostí a snahou o neustálé zlepšování svých již dokončených děl.

Číst více

Veselé dopoledne s dětmi z mateřské školy

  22. října 2019

V domově  C se v pondělí, 21. října,  rozezněl dětský smích, a to v rámci mezigeneračního setkání, kdy nás přišli navštívit děti z MŠ. Aktivizační pracovnice pro naše klienty a děti připravily pestrý program, při kterém se obě strany příjemně pobavily. Po úvodní rozcvičce si každé z dětí vybralo svou babičku nebo dědečka a na známé písničky si všichni společně zatancovali. Na rozloučenou jsme pak od dětí dostali na památku malé papírové draky, které vyrobily společně s paní učitelkou.

 

Číst více

Malovaný podzim v naší zahradě

  21. října 2019

Každým rokem se za našimi dveřmi odehrává skutečně velkolepá událost přírody. Listy na stromech se úžasným způsobem mění a příroda se nám tak ukáže v té nejkrásnější paletě barev. Pojďme se projít  k nám do zahrady, domova B, kde si můžeme všechny tyto krásy plně uvědomit a vnímat je.

Číst více

Pohodově strávený čas v oblíbené kavárně

  18. října 2019

V domově B se 17. října otevřela opět oblíbená Kavárna POHODA. Uživatelé se zde rádi  setkávají a užívají si společný čas při dobré kávě a zákusku.

Číst více

…vínečka obě, frajárky moje, budu vás pít, co budu žít…

  17. října 2019

Ve čtvrtek 17. října proběhla v domově C oslava vinobraní. K poslechu a tanci seniorům hrálo duo Veselá dvojka a dobrou atmosféru podtrhla také „dvojka“ dobrého vínka…

Číst více

Ozdoby z keramické hlíny zkrášlí náš domov

  17. října 2019

V souladu s programem aktivizačních pracovních činností jsme se ve čtvrtek 17. října s uživateli v domově B zaměřili na výrobu ozdob z keramické hlíny. Výrobky následně využijeme na výzdobu a zkrášlení bytů a prostor budovy.

Číst více

Ohlédnutí za uměleckou dráhou Rudolfa Hrušínského

  17. října 2019

Uživatelé v domově B, v rámci vzpomínání na známé osobnosti, měli možnost pomocí videoprojekce a fotografií zhlédnout život a dílo Rudolfa Hrušínského. Na jeho herectví měl v začátcích největší vliv E. F. Burian a poté Městská divadla pražská, kde vytvářel velké mladické a mužské role („Věra Lukášová“, „Svatá Jana“, „Tartuffe“, „Ivanov“). V pozdějších letech se z něho vyvinul charakterní herec, jenž procházel od komediálních k dramatickým rolím a naopak. Diváky udivoval svým klidem, nulovou mimikou, rozvážnými gesty a melancholickýma očima. Duševní rozpoložení postavy a nové pohnutky dokázal přetvořit jen pouhou změnou intonace svého klidného hlasu.

Číst více

Jídelnou „Béčka“ se rozezněly songy z let minulých

  17. října 2019

Odpolední hudební hodinku v domově B zajistila v úterý 15. října skupina Návraty. Tentokrát si zpěvačky připravily pásmo s názvem Vzpomínky zakletých písniček. Jídelnou se rozezněly známé songy z let současných i dávno minulých. Postupně se přidávali i naši uživatelé a za doprovodu klávesového nástroje (syntetizátoru) si za chvíli notovali všichni zúčastnění. A aby jejich hlasivky nebyly příliš namáhány, krátké přestávky vedoucí kapely vyplnila lidovými anekdotami.

 

Číst více

Trénování paměti tentokrát s hostem

  16. října 2019

V domově C proběhlo tradiční trénování paměti, tentokrát však netradičně s našim hostem. Na návštěvu k nám zavítala stážistka z jiného domova, která zde mohla porovnat způsob naší práce a samozřejmě i načerpat inspiraci.

Číst více

Ve znamení měsíce – sklizeň zeleniny

  15. října 2019

Začátkem třetího říjnového týdne jsme v domově  B  v rámci pravidelné aktivity vzpomínání – Ve znamení měsíce, prováděli sklizeň zeleniny. Společně jsme si připomněli tradiční podzimní činnosti, jako je čištění a skladování  zeleniny a jejího  dalšího využití v kuchyni.

Číst více

Povídání o životě a díle Josefa Zímy

  15. října 2019

V rámci muzikoterapie jsme v pondělí, 14. října, s uživateli v domově B vzpomínali na život a dílo Josefa Zímy. V počátcích televizního vysílání začal  Josef Zíma na obrazovkách vystupovat se svými písničkami, a právě díky tomu se proslavil ve zbytku republiky jako hudební interpret. Mezi jeho nejznámější písničky patří Gina, Milenci v Texaskách, Zelené pláně nebo Bílá vrána. Kromě ústřední písně z pohádkového filmu Martina Friče Princezna se zlatou hvězdou se poprvé prosadil s hitem Jiřího Suchého  Pro Tebe. Později nazpíval celou řadu dalších známých písní, mimo jiné také se zpěvačkou Pavlínou Filipovskou, Janou Petrů a dalšími. Úspěšně vystupoval i v televizi zejména jako úspěšný konferenciér. Za svůj život natočil asi 200 písní a získal i tři zlaté a jednu platinovou desku.

Číst více

Podpora a procvičování smyslových funkcí

  12. října 2019

Také v domově B se během celého roku  věnujeme uživatelům. To probíhá  individuálně u lůžka, nebo v menších skupinkách  prostřednictvím SMYSLOVÉ TERAPIE. Tato terapie představuje další důležitou složku komplexní péče o seniory v sociálních zařízeních i v domácí péči. Podpora a procvičování smyslových funkcí přináší klientovi nejen příjemný pocit, ale zároveň je to pro něj také určitá forma prožití času. Společně s procvičováním smyslů klient projevuje také fyzickou aktivitu, a to slouží k udržení stupně jeho soběstačnosti – např. při samostatném příjmu potravy, při hygieně a dalších běžných denních činnostech.

Číst více

Zahradní terapie věnována pokojovým květinám

  12. října 2019

Uživatelky v domově B se v rámci ZAHRADNÍ TERAPIE věnovaly pokojovým květinám domova. Společně jsme je přesadily a povídaly jsme si, jak o květiny pečovat, aby co nejdéle vydržely krásné a svěží.

Číst více

Příjemné dopoledne u kreslení mandal

  12. října 2019

Uživatelky domova B si ve čtvrtek, 10. října, v rámci pracovních činností pěkně relaxovaly při vymalování mandal. Toto kreslení je příjemná relaxace a oblíbená odpočinková činnost našich uživatelů. Mandala znamená kruh. Kruhový obrazec je sám o sobě díky uspořádaným prvkům zklidňující předlohou. Kreslení mandaly pro nás může být kreativní činností, jejímž výsledkem bude krásný obrázek vhodný k zarámování, nebo relaxační technika, kde až tolik nezáleží na výsledku, ale důležitý je proces tvorby. Nebo v ideálním případě obojí zároveň. V každém případě je kreslení mandaly specifickou výtvarnou technikou, která příznivě ovlivňuje i náš duševní stav a duchovní rozpoložení.

Číst více

Zpracováváme plody naší zahrady – kopr

  12. října 2019

Ve čtvrtek dopoledne jsme v domově  B v rámci vzpomínek v kuchyni zpracovali kopr. Společně jsme si povídali o využití a zpracovaní kopru v domácnostech. Uživatelky kopr čistily a poté jsme vše daly zamrazit. Budeme mít bohatou zásobu na zimní měsíce.

Číst více

Smyslová aktivizace pro kvalitnější život

  12. října 2019

Smyslová aktivizace je koncept, který v našem domově C používáme a snažíme se jej vnést do všedních dnů života našich seniorů. Koncept krom jiného také nabízí možnost, jak nejen propojit dva různé světy pečovaných a pečovatelů, ale také zavzpomínat a zpestřit si volný čas. Smyslová aktivizace posouvá kvalitu poskytované péče výš. Pomáhá nám znovu oživit psychiku člověka a jemu umožňuje plnohodnotně strávit čas.

 

Číst více

Den otevřených dveří zaujal ukázkou služeb a aktivit

  14. října 2019

V průběhu středy 9. října se konal v obou domovech B a C SENIORU Otrokovice Den otevřených dveří. Návštěvníci tak měli možnost osobně poznat interiér jednotlivých zařízení, a to především prostory na společenské a volnočasové aktivity, denní stacionář a pokoje některých uživatelů.  Návštěvníci viděli i ukázku kompenzačních pomůcek. Každý si mohl nechat změřit tlak a glykémii či trénování paměti. Zájemci mohli současně ohodnotit vybavení jídelny či upravenost naší zahrady.

Celkový program obsahoval také projížďku rikšou mezi oběma domovy, a dokonce možnost vyzkoušet si gerontooblek, který simuluje pocity a zdravotní stav seniorů. V nabídce Dne otevřených dveří nechyběla ochutnávka nutričních doplňků a celou akci doplňovaly výstavy výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice a výrobků z výtvarných činností klientů.

Spolupráce se základní uměleckou školou v Otrokovicích pokračovala i dále, tentokráte na hudební notu. Naše uživatele zaujaly děti doslova profesionálním tanečním a hudebním vystoupením, kdy předvedly moderní tance. To vše mělo přímou souvislost s letním tvůrčím pobytem žáků v Chorvatsku, kde se střídavě věnovali sebezdokonalování se v moderním scénickém tanci a různých výtvarných technikách. Taneční a hudební vystoupení žáků ZUŠ získalo od uživatelů domova SENIOR B velké uznání.

Číst více

Duha na obzoru = malý zázrak

  10. října 2019

V dnešní době spatřit na obzoru duhový oblouk, to je skutečnost z kategorie malých zázraků. Proto čtvrteční duhu (10. října) se zaujetím sledovali určitě nejen naši senioři…

 

Číst více

Pochutnaly jsme si na bramborovém guláši

  12. října 2019

Ve středu 9. října, jsme si v domově B uvařili v rámci vzpomínek bramborový guláš. Uživatelky vzpomínaly při vaření na vlastní recepty, a co ony samy nejraději svým rodinám dříve připravovaly k jídlu.

Číst více

Opět jsme si zahráli na netradiční hudební nástroje

  12. října 2019

CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE, jako relaxační technika pro uživatele na budově B. Ve středu, 9. října dopoledne, se naši uživatelé zaposlouchali do tónů různých hudebních nástrojů, také se do terapie aktivně zapojili a nástroje si sami vyzkoušeli rozeznít. Program a terapii mohla zhlédnout také veřejnost v rámci Dne otevřených dveří.

Číst více

Vystoupení žáků Základní umělecké školy

  12. října 2019

V úterý odpoledne ( 8. září ), zavítali mezi naše seniory na domov B, žáci ZUŠ Otrokovice, se svým programem, který si pro uživatele připravili k 80. výročí založení školy. Součástí krásného programu byla a doposud také je, výstava jejich uměleckých prací na budově B, kterou u nás můžete zhlédnout do konce měsíce října.

Číst více

Příjemné dopoledne s perkusními nástroji

  7. října 2019

Muzikoterapie s perkusními nástroji proběhla v domově  B. V pondělí (7. října), si uživatelé prožili velmi příjemné dopoledne. Při terapii hudbou si vyzkoušeli  různé hudební nástroje, zaposlouchali se do tónů a příjemně zrelaxovali.

Číst více

Tisková zpráva 5/2019 – Trénink těla i mysli

  12. října 2019

Víte, jak se dříve říkalo ukončení práce, zvané draní peří? Či jaký byl název metličky z husích brků na potírání? Jaký byl původní výraz pro dnešní sušené švestky? Zatím přemýšlejte, na závěr uvedeme odpovědi…

Vědomostní kvíz na téma „Barvy podzimu“ byl další z bodů aktivizačního programu pro uživatele z domova SENIOR v Otrokovicích. Pracovnice úseku ergoterapie připravily několik „záludných“ otázek s možností výběru ze tří odpovědí. A po závěrečném hodnocení můžeme spokojeně konstatovat, že paměť našim seniorům slouží velmi dobře.

A nyní odpovědi na tři úvodní otázky: a) doderky, b) mašlovačka a c) štěpánky.

 

Přívětivého podzimního počasí využili někteří uživatelé domova SENIOR v Otrokovicích k cykloterapii – projížďce rikšou. Jde o aktivitu, která, opakovaně probíhá ve spolupráci s otrokovickým gymnáziem. Proto uživatele vždy potěší, že přírodu a okolí uvidí i jiným způsobem, než při procházce zahradou či po blízkém okolí SENIORU. Zájemci o jízdu v rikše si tak mohou nejen užívat energii jedinečného zážitku, ale současně se prohlubují jejich vztahy a mezigenerační komunikace s mladými lidmi.  Opět velmi děkujeme studentům Gymnázia Otrokovice za čas, který ochotně věnují našim uživatelům.

Lenka Eliášová

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Číst více

Zábavný kvíz vyzkoušel naši paměť

  7. října 2019

V domově B jsme se ve čtvrtek 3. října, zaměřili na dlouhodobou paměť. Pravidelný zábavný kvíz byl tentokrát na téma podzim. Seniorům tato činnost rozvíjí jejich zachovalé schopnosti a dovednosti  a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Přispívá tak i ke zvyšování kvality jejich života.

Číst více

Opět jsme se projížděli rikšou podél Moravy

  4. října 2019

V pátek 4. října,  probíhala v domově B cykloterapie.  Děkujeme studentům OTROKOVICKÉHO GYMNÁZIA za čas, který věnovali našim uživatelům. Mnoho z nich je pohybově natolik omezených, že se nemohou nikam sami dostat. Vždy se těší, že přírodu a okolí  uvidí i jinak, než z okna. Přirozeně se tak také budují nové vztahy, kdy se prohlubuje mezigenerační komunikace a navíc si senioři  užívají  energii jedinečného zážitku.

Číst více

Pravidelné dopolední skupinové cvičení

  4. října 2019

Každé dopoledne probíhá v domově B skupinové cvičení seniorů, které je ve velké oblibě. Cílem je nejen podpora pohybu, ale i sociální kontakt. Senioři si tak zacvičí v příjemném prostředí svých vrstevníků, se kterými si následně mohou i popovídat.

Číst více

Dětský soubor STUDÁNKA na narozeninové párty

  3. října 2019

Oslava s blahopřáním uživatelům narozeným v měsících srpnu a září proběhla ve středu 2. října ve společenském sále domova C. V doprovodném hudebním vystoupení nám přišly zazpívat děti ze souboru Studánka působícím v základní škole Mánesova Otrokovice. Tentokrát museli být naši jubilanti trpěliví, protože školáci měli letní prázdniny, a proto se celá akce odložila na současné dny. Společně jsme narozeninovou párty oslavili přípitkem, zákuskem a všichni účastníci převzali drobné dárky a květinu. A navíc to byl i čas, příhodný k vzájemně sděleným vzpomínkám na vlastní osudy a životní cesty, kterými naši senioři „kráčeli“ v letech minulých.

Číst více

Tisková zpráva 4/2019 – Aktivní podzim seniorů

  11. října 2019

K pravidelným aktivitám, na které se uživatelé v obou domovech B i C SENIORU Otrokovice velmi těší, patří společné posezení pod názvem Kavárna POHODA. Pracovnice ergoterapie, obslužné a sociální péče v jídelně domova B na prostřené stoly servírovaly opravdu vynikající dobroty. Všichni, kteří kavárnu navštívili, si pochutnali na bohatě zdobených pohárech a vybrali si z pestré nabídky oblíbených zákusků, chlebíčků a z různých druhů kávy.

Především ovocné a zmrzlinové poháry vznikaly zásluhou šikovných rukou organizátorek a spokojenost, dobrá nálada i slova díků ze strany seniorů byly pro ně největším oceněním.

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádal letos již 23. ročník celostátní akce „Týden knihoven“. Cílem aktivit na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen současným, ale i novým čtenářům.

Aktivizační pracovnice v domově C otrokovického SENIORU zorganizovaly v úterý 1. října besedu s malířem, sochařem a spisovatelem Jaroslavem Kovandou. Naši uživatelé, kteří mají zájem o četbu a literaturu, si setkání samozřejmě nenechali ujít. Vyprávění a představení vlastní tvorby bylo doprovázeno hrou na harmoniku. Součástí akce byla také autorská nabídka knih k zakoupení, které zájemcům spisovatel rád podepsal.

 

Uživatelé z domova C SENIORU Otrokovice věnovali úklidu a zazimování naší zahrady první říjnové dny. Původně venkovní aktivita byla díky počasí přesunuta do sálu. Na zahradě totiž máme vyvýšené dřevěné truhlíky, které pracovníci údržby přesunuli do sálu. Práci si zpříjemnili písničkami Karla Gotta (čest jeho památce). Odkvetlé letničky jsme vybrali z truhlíků a připravili nádoby pro podzimní výzdobu. V přípravě na příští jaro jsme posbírali semínka a dali zakořenit řízky muškátů a okrasných kopřiv. Dílo se zdařilo a všichni účastníci zahradní terapie si zaslouží velké poděkování!

Lenka Eliášová

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Číst více

Počasí zahradní terapii neovlivnilo

  3. října 2019

Středeční dopoledne (2. října) senioři z domova C věnovali úklidu a zazimování zahrady. Původně se měla další z programu aktivit konat venku, ale pohled na oblohu naznačoval, že příroda bude proti a každou chvíli začne pršet. Proto jsme se sešli v sále domova C a práci si zpříjemnili písničkami Karla Gotta (čest jeho památce!…vzpomínáme). Odkvetlé letničky jsme vybrali z truhlíků a připravili nádoby pro podzimní výzdobu. V přípravě na příští jaro jsme posbírali semínka a dali zakořenit řízky muškátů a okrasných kopřiv. Dílo se zdařilo a všichni účastníci zahradní terapie si zaslouží velké poděkování!

Číst více

Beseda se spisovatelem v rámci „Týdne knihoven“

  3. října 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá letos již 23. ročník celostátní akce „Týden knihoven“. Cílem aktivit na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen současným, ale i novým čtenářům.

 V popsané souvislosti aktivizační pracovníci v domově C otrokovického SENIORu zorganizovali v úterý 1. října besedu s malířem, sochařem a spisovatelem Jaroslavem Kovandou. Naši uživatele, kteří mají zájem o četbu a literaturu, si setkání samozřejmě nenechali ujít. Vyprávění a představení vlastní tvorby doplňoval hrou na harmoniku blízký příbuzný J. Kovandy. Součástí akce byla také autorská nabídka knih k zakoupení, které zájemcům spisovatel rád podepsal.

Jaroslav Kovanda, ilustrační foto

Číst více

Vzpomínali jsme na humor baviče Petra Novotného

  12. října 2019

V rámci vzpomínání na známé osobnosti jsme si v domově B ( úterý 17. září ), připomněli českého baviče a moderátora Petra Novotného. Zhlédli jsme některé zábavné pořady a jeho další uměleckou tvorbu.  Stal se vyhledávaným estrádním bavičem, jehož styl se vyznačuje přímočarým humorem a výraznou mimikou. Je pětinásobný držitel titulu Bavič roku v anketě TýTý. Věnuje se také produkci, vlastní vydavatelskou a uměleckou agenturu 6P.

 

 

Číst více

Procvičujeme jemnou motoriku

  1. října 2019

Uživatelé domova B, v rámci aktivizačního odpoledne, procvičovali jemnou motoriku. Ta zahrnovala úchopové schopnosti rukou a prstů na ruce, které potřebujeme pro manipulaci s předměty a řadu dalších činností.

 

 

Číst více

Naši partneři