V úterý 12. září si naši klienti z DZR Čtyřlístek a Fialky při kognitivním procvičování připomněli předměty denních činností, rozšiřovali si slovní zásobu a snažili se zapojit vícesmyslové poznávání.

Četli jsme si z knihy Josefa Lady jeho nejznámější říkadla a doplňovali slova, ukazovali si, co je na obrázcích. Dál jsme procvičovali krátkodobou a dlouhodobou paměť pomocí obrázků, doplňovali názvy států, povolání, jmen a dalších kategorií podle počátečního písmene. Zazpívali jsme si známé písně, počítali jsme. Klienti se s přihlédnutím ke svým specifikům a aktuálnímu stavu zapojovali do předložených úloh.

 

Naši partneři