Dožínky – kouzelný svátek hojnosti a období nejcennějších darů přírody

V úterý 2. srpna jsme s klienty budovy C zavzpomínali na svátek, jež velebil úrodu, přírodní bohatství a konec žní – Dožínky. Úvodem jsme si připomněli, kam až tato tradice sahá a přečetli si, jak se měnilo tradiční chápání od předkřesťanské doby až po současné zachování tradic hlavně na vesnicích. Ukázali jsme si několik hlavních druhů obilí, přiřazovali správné klasy k názvům a typům zrn. Přitom jsme si povídali o tom, jaký byl život dřív, jak se naši klienti zapojovali do žní a prací kolem. Vyloupali jsme si několik zrníček a přemýšleli, jak lidé vůbec přišli na to, že se dá zrní pomlet na mouku a upéct z ní třeba chleba, placky nebo koláče.

Druhá skupinka klientů si při šálku kávy poslechla zábavnou povídku Dožínky od Šimka a Grossmanna. Navázali na to povídáním, kdy a proč vlastně tradice dožínek vznikla a jaké zvyky se k této tradici pojí. Klienti zavzpomínali, jak je sami slavili, co se doma chystalo a peklo na dožínkovou hostinu a také jak vypadali kroje v různých částech naší republiky. Podívali jsme se také na různé druhy obilovin. K oslavám také patřilo vytvoření dožínkového věnce. I my si takový vyrobíme, a tak jsme se dali do příprav – klienti si vyrobili barevné klásky, kterými náš dožínkový věnec ozdobí. Bylo to zajímavé a zároveň zábavné dopoledne, které si všichni společně náramně užili.

Naši partneři