Individuální aktivity

V pondělí 13. června jsme se s klienty budovy B věnovali individuálním aktivitám. Klienti si procvičili svaly dolních končetin jízdou na motomedu, někteří se věnovali procvičování koncentrace či jemné a hrubé motoriky pomocí měkkých dotykových míčů.

Naši partneři