Individuální aktivizace

Na SENIORu B se klientům věnujeme také individuálně. Naše aktivizační pracovnice Monika s klienty pracuje v různých směrech. Tento týden probíhalo povídání o houbách, kdy se pracovalo s reminiscencí, čtení a povídání o tradicích stavění a kácení májek, jelikož se blíží právě doba jejich kácení. Klienti si také procvičovali smysly za pomoci smyslové aktivizace, kdy dle vůně poznávali koření a přísady do kuchyně. Ani naše zahrada nebyla opomenuta a klienti ji navštívili, osahali si květiny a ochutnali její plody. Všem se to moc líbilo.

 

Naši partneři