Klienti SENIORu navštívili zlínskou ZOO

Ve čtvrtek 23. září se klienti SENIORu B i C vydali na výlet do ZOO Zlín-Lešná, kde si mohli prohlédnout zebry, velbloudy, žirafy, tučňáky a další zvířata ve venkovních výbězích. Nejvíce nás ale zaujal nový přírůstek – první africké slůně v České republice, které se má čile k světu. Nahlédli jsme také do tropické haly Yucatan, která kromě zvířat a rostlin nabízí i setkání s dávnou civilizací Mayů. Užili jsme si sluníčka a na závěr si dopřáli výbornou kávu.

Za výlet spojený s krásnými vzpomínkami děkujeme paní Černé, která nám přes projekt Ježíškova vnoučata finančně zajistila dopravu do ZOO.

Naši partneři