Zvětšit písmo |

Léčivé účinky arteterapie

Klientky se na SENIORu C zúčastnily arteterapie. Bylo potřeba dokončit práci keramických ptáčků, které již dříve vyrobily z hlíny a dnes je barevně ozdobily podle ročního období. Tato keramika bude dále sloužit jako výzdoba společných prostor.

Arteterapie je jednou z oblastí psychoterapie. Je to léčebný postup, který využívá jako prostředek poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů výtvarný projev. V arteterapii není potřeba, aby klient pracující touto metodou oplýval talentem. Důležitější je chuť, fantazie a odvaha projevit se.

Cílem arteterapeutických setkání je navození příjemné atmosféry prostřednictvím společného tvoření a sdílení. Pro seniory je významným prostředkem jako cvičení krátkodobé paměti, posílení vědomí vlastní hodnoty i jako pomůcka rehabilitace jemné motoriky.

Naši partneři