Zvětšit písmo |

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám

V pondělí 4. ledna jsme si na SENIORu B připomněli tradice a zvyky na Tři krále, kteří putovali za narozeným Ježíšem do Betléma. Jako dary přinesli zlato, kadidlo a myrhu, což znamená bohatství, úctu a zdraví.

Svátek Tří králů neboli také Zjevení Páně je významný den, který se podle kalendáře slaví vždy 6. ledna. I když všichni tento den znají jako den Tří králů, ve skutečnosti se jednalo o tři mudrce, kteří se objevili v Betlémě krátce po narození Ježíše. Bible rovněž neprozrazuje ani přesný počet mudrců, proto je číslo tři pravděpodobně pouze smyšlené.

Tento svátek odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B+, u nás v Čechách obvykle K+M+B+. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.

Tímto svátkem je završeno vánoční období.

Naši partneři