Poděkování

Přišel den, kdy musíme poděkovat našim podporovatelům a příznivcům, kteří nám umožnili pořídit si tibetskou mísu. Nápad vznikl při hodinách jógy s Evou Šimkovou, která na závěr lekce dopřává každému z klientů procítit zvuk a vibrace ze své tibetské mísy a my viděli, jak na to klienti reagují s blaženým úsměvem. Zde se zrodila touha tento léčivý zvuk našim klientům dopřát častěji a začali jsme uvažovat o pořízení vlastní velké mísy. Díky nápadu uspořádat vánoční bazárek s předměty, které si mohou klienti nebo návštěvníci zakoupit, jsme začali pomalu střádat na výslednou částku 7 000 Kč, za kterou jsme mísu chtěli zakoupit. Nakonec jsme díky štědrosti a laskavosti našich dárců vybrali 10 000 Kč. A díky další laskavosti a radě paní Jany Smažíkové z Yoga centrum z Prahy https://www.yogacentrum.cz/ jsme si nakonec mohli pořídit tibetské mísy hned dvě, každá bude na jedné budově – na B i C! Jako dárek a podporu naší činnosti jsme dostali zvonkohru Koshi, jejíž zvuk naše klienty vždy povzbudí k úsměvu. Z celého srdce děkujeme všem našim příznivcům a více než slova řeknou fotografie…
Poděkování patří také našim klientkám, paní Novákové Jelence a Štajnarové Aleně, které se zapojily do výroby misek, srdíček, svícnů a dalších výrobků z keramiky.

Naši partneři