Zvětšit písmo |

Potrénovali jsme paměť a jemnou motoriku

V posledním lednovém týdnu jsme si společně při kvízu – „JAK ZNÁTE MORAVŠTINU“ protrénovali paměť a jemnou motoriku.

Moravština, též moravský jazyk, je označení podoby češtiny užívané na Moravě. Termín má význam především pro odlišení od podoby jazyka užívané v Čechách, neboť fakticky jednotný moravský jazyk ani jednotné moravské nářečí neexistuje; moravské území je poměrně značně nářečně rozrůzněné, výrazně rozrůzněnější než území Čech, a to především na středomoravská, východomoravská a lašská nářečí. Moravská podoba češtiny však byla některými rodilými mluvčími považována za natolik odlišnou od spisovné češtiny, že musela být překonána výukou, aby pak její uživatel byl považován za Čecha/Češku.

Při vyplňování kvízu jsme se jak pobavili, tak i zdokonalili v moravštině a strávili tak příjemné a velmi veselé dopoledne.

Naši partneři