Povídání o adventu

Ve středu 29. listopadu jsme se s klienty naladili na adventní období – povídali jsme si, o tom, co k adventu všechno patří, jaké tradice klienti dodržovali. Dozvěděli jsme se něco nového o tradici adventních věnců, sv. Lucii, barborek, betlémů, perníčků, rorátů a dalších. Pak jsme si společně vytvořili přání či taková doporučení do adventního kalendáře. Každý klient si svůj citát mohl napsat sám nebo s pomocí. Závěrem jsme si všechny přečetli a popřáli si klidný a spokojený advent.

 

 

Naši partneři