Povídání u kávy – Mezinárodní den rodiny

Ve středu 17. května si klienti na budově C u šálku dobré kávy povídali na téma Mezinárodní den rodiny. Vyslechli teorii o vzniku daného svátku a poté si povídali o podobě tradiční i netradiční rodiny, co pro klienty znamená jejich rodina, zda-li je rodina pravidelně navštěvuje nebo kolik mají sourozenců. Povídání bylo dojemné, ze života a plné lásky.

Naši partneři