Zvětšit písmo |

Tradice svátku Tři králů

Co vše symbolizují záhadné postavy tří mudrců z Východu, jejichž svátkem vrcholí dvanáctidenní vánoční období?

Připomínka legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky. Tři krále neboli Zjevení Páně slavíme 6. ledna. Co ale o těchto mužích doopravdy víme? Kdy získali svá jména Kašpar, Melichar a Baltazar? Co symbolizuje zlato, kadidlo a myrha, dary, které měli přinést? A jak vznikla tradice obchůzek domů a koledování, jak ho známe dnes, anebo popisování dveří svěcenou křídou na ochranu? To vše jsme si připomněli v SENIORu.

Naši partneři