Trénink paměti

V pondělí 22. listopadu se klienti budovy C sešli v kavárně Café Naděje, aby si  procvičili paměť. Tentokrát byl trénink paměti zaměřen na písmenko C, a tak jsme lovili v paměti města, rostliny, zvířata, významné osobnosti nebo písničky. Zazpívali jsme si písničku Cib Cib Cibulenka i Cikánku a Cikánského barona. Při doplňování postav do děl slavných autorů jsme se zastavili u Máchova máje a vzpomínali na úryvky z této lyrickoepické skladby. Na závěr všichni zavzpomínali na to, co jim o víkendu udělalo radost a s písničkou „Není nutno“ a úsměvem na tváři jsme se rozloučili.

Naši partneři