Veselé vyprávění u kávy

S klienty budovy B jsme se ve středu 2. února sešli, abychom si popovídali u kávy. Námětem bylo připomenout si písničky, které měli a mají rádi, nakonec jsme si ale povídali o různých zlozvycích a zkušenostech klientů s nimi. Vyprávění bylo velmi veselé, mnoha příhodám jsme se společně zasmáli. Setkání se nám všem moc líbilo a již se těšíme zase na příště!

Naši partneři