Zvětšit písmo |

Zavzpomínali jsme na patrony Moravy – Cyrila a Metoděje

V domově B jsme v rámci aktivity „Ve znamení měsíce“ zavzpomínali na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.  Na Velkou Moravu přišli  5. července 863. Byli velmi úspěšní, protože vedli kázání i vyučování ve staroslověnštině. V roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II. za spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy.
Při vzpomínání jsme ochutnali i první úrodu z naší zahrádky – lesní jahody a hrášek.

 

Naši partneři