Zvětšit písmo |

Zavzpomínali jsme na život a dílo spisovatelky Boženy Němcové

Na začátku třetího únorového týdne  jsme si na SENIORu B připomněli známou českou spisovatelku národního obrození Boženu Němcovou.

Významná osobnost české literatury, Božena Němcová, se podle nejčastěji dostupných pramenů narodila 4. února roku 1820 ve Vídni.

Do podvědomí čtenářů se vryla jako autorka povídek a rozsáhlejších próz z venkovského prostředí a autorka pohádkových sbírek. Začínala jako básnířka a později svou činnost přizpůsobila zájmu o lidové tradice a folklór. Hrdiny povídek jsou většinou prostí lidé, které vykresluje až idealizovaně a staví je do kontrastu s boháči a vrchností.

Mezi její nejznámější a nejoblíbenější díla patří Babička, zachycující její dětství, Divá Bára, V zámku a v podzámčí nebo Pohorská vesnice. Je autorkou sedmi svazků Národních báchorek a pověstí a deseti svazků Slovenských pohádek a pověstí. Pohádky nezachycovala v podobě, v které se k ní dostaly, ale sama je s úpravami převyprávěla. K životu a tvůrčí práci přiměl Boženu Němcovou především pobyt v Praze a její styky s představiteli tehdejší české kultury.

Božena Němcová, autorka děl zlatého fondu české literatury, zemřela v lednu v roce 1862. Jejího pohřbu se zúčastnily tisíce lidí. Je pochována na Vyšehradském hřbitově.

Vzpomněli jsme na knihy které napsala a na pohádky, které jsou nám všem tolik známé. Při videoprojekci jsme shlédli dokument o životě jaký vedla, kde žila a jaká díla napsala.

Naši partneři