Zvětšit písmo |

Zooterapie

V úterý 7. července potěšili uživatele SENIORu C v rámci zooterapie zvířecí kamarádi – poníci, kozy a kachny.

Zooterapie – alternativní terapie za přítomnosti zvířat – přispívá ke zlepšení citových, rozumových a pohybových schopností. Zvířata přináší zejména psychologickou a duševní pomoc, kdy různými způsoby pomáhají člověku překonávat bariéry a ukazují mu cestu životem z té lepší stránky. Zvíře se stává důvěrníkem, nahrazuje sociální kontakt, který je jinak mnohdy velmi obtížný, poskytuje absolutní přijetí uživatele – bez ohledu na stav a zdraví seniorů.

Zvířátka už jen svou přítomností dokáží vždy vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.

Naši partneři