SENIOR Otrokovice slaví 25 let

V úterý 25. února 2020 se ve velkém sále Otrokovické BESEDY uskutečnil GALAVEČER SENIORu Otrokovice pořádaný u příležitosti 25. výročí založení organizace. Plný sál, bohatý kulturní program za účasti místních umělců, skvělé aranžmá i celkově příjemná atmosféra. Tak lze ve stručnosti charakterizovat galavečer SENIORu Otrokovice.

V rámci vzpomínkově, hudebně a tanečně laděného programu vystoupily pěvecké sbory otrokovických škol ZŠ Mánesova a Gymnázia Otrokovice, mužský pěvecký sbor HLAHOL, ale také samotní uživatelé SENIORu Otrokovice s ukázkou muzikoterapie. Součástí programu byla i výstava fotografií zachycující prostředí SENIORu Otrokovice a život jeho uživatelů. Ve foyer sálu byly taktéž instalovány tzv. retro koutky navozující prostřednictvím různých rekvizit téměř dokonalou atmosféru starých časů.

Večerem provázel moderátor Josef Zdražil, který do atmosféry v sále vnesl příjemného kolektivního ducha. K tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika RÉVA.

Pozvání na slavnostní galavečer přijalo mnoho vzácných hostů, mezi kterými byli i starostka města Otrokovice Hana Večerková, členka Rady Zlínského kraje Michaela Blahová, emeritní hejtman Stanislav Mišák, emeritní starosta města Otrokovice Jaroslav Budek a emeritní ředitelka SENIORu Otrokovice Ludmila Vabroušková.

Všem moc děkujeme za vydařený večer a těšíme se na další společná setkání!

 

Petra Chmelařová

manažerka pro PR

SENIOR Otrokovice, p. o.

Naši partneři