Bohoslužba v duchu oslavy Vánoc

V domově C  se vždy poslední pátek v měsíci koná v odpoledních hodinách
bohoslužba, kterou vede P. Mgr., Ing. Pavel Šupol z otrokovické farnosti.
Poslední mši v tomto roce doprovodil pěvecký sbor koledami. Bohoslužby
nejsou jedinými duchovními aktivitami u nás. Dochází k nám katechetka p.
Čechová, která navštěvuje uživatele na pokojích a pravidelně se naši
uživatelé setkávají v knihovně našeho domova u modlitby Růžence nebo v
Katolickém společenství.

  Ostatní archiv

Naši partneři