Dokonalý relax při muzikoterapii na perkusní nástroje

CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE proběhla v závěru pracovního týdne (26. července) v domově B. Naši uživatelé prožili velmi příjemné dopoledne. To, co léčí při celostní muzikoterapii, je samotný zvuk nástrojů z přírodních materiálů, jako jsou bubny, djembe, perkuse, tibetské mísy aj. Páteční terapie patřila mezi plně aktivní, kdy hudbu spoluvytvářeli všichni zúčastnění a také se jim podařilo při ní příjemně relaxovat.

  Ostatní archiv

Naši partneři