Ohlédnutí za uměleckou dráhou Rudolfa Hrušínského

Uživatelé v domově B, v rámci vzpomínání na známé osobnosti, měli možnost pomocí videoprojekce a fotografií zhlédnout život a dílo Rudolfa Hrušínského. Na jeho herectví měl v začátcích největší vliv E. F. Burian a poté Městská divadla pražská, kde vytvářel velké mladické a mužské role („Věra Lukášová“, „Svatá Jana“, „Tartuffe“, „Ivanov“). V pozdějších letech se z něho vyvinul charakterní herec, jenž procházel od komediálních k dramatickým rolím a naopak. Diváky udivoval svým klidem, nulovou mimikou, rozvážnými gesty a melancholickýma očima. Duševní rozpoložení postavy a nové pohnutky dokázal přetvořit jen pouhou změnou intonace svého klidného hlasu.

  Ostatní archiv

Naši partneři