Podpora a procvičování smyslových funkcí

Také v domově B se během celého roku  věnujeme uživatelům. To probíhá  individuálně u lůžka, nebo v menších skupinkách  prostřednictvím SMYSLOVÉ TERAPIE. Tato terapie představuje další důležitou složku komplexní péče o seniory v sociálních zařízeních i v domácí péči. Podpora a procvičování smyslových funkcí přináší klientovi nejen příjemný pocit, ale zároveň je to pro něj také určitá forma prožití času. Společně s procvičováním smyslů klient projevuje také fyzickou aktivitu, a to slouží k udržení stupně jeho soběstačnosti – např. při samostatném příjmu potravy, při hygieně a dalších běžných denních činnostech.

  Ostatní archiv

Naši partneři