Ostatní archiv

Tvoření v keramické dílně

Ve středu 21. srpna, pracovali uživatelé domova C v rámci terapie  s keramickou hlínou. Jejich krásné výrobky ještě čekají na vypálení a glazuru, a poté na umístění v jejich bytech, kde jim budou sloužit jako závěsná ozdoba.