Velikán české hudby Bedřich Smetana

V pondělí 25. listopadu, se uživatelé domova B v rámci Hudebního okénka podívali na život a dílo významného českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Svými osmi dokončenými operami různých žánrů položil základ českého repertoáru; největší popularity, a to i v Německu a jinde ve světě, dosáhla komická opera z venkovského prostředí Prodaná nevěsta, která je považována za prototyp české národní opery. Z dalších skladeb jsou nejznámější cyklus symfonických básní Má vlast a smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“, jež jsou zásadními příspěvky do vývoje těchto žánrů. Vedle toho napsal Smetana také četné klavírní skladby a vokální díla pro pěvecké sbory. V padesáti letech věku zcela ohluchl, ale i po ztrátě sluchu dokázal složit řadu vrcholných děl.

  Ostatní archiv

Naši partneři