Věrní jezevčíci nadále vítanými příchozími :-)

Ve třetím zářijovém týdnu si mohli uživatelé domova B opět, v rámci canisterapie, „popovídat“ s oblíbenými jezevčíky, kteří nás pravidelně navštěvují.

  Ostatní archiv

Naši partneři