Veselé dopoledne s dětmi z mateřské školy

V domově  C se v pondělí, 21. října,  rozezněl dětský smích, a to v rámci mezigeneračního setkání, kdy nás přišli navštívit děti z MŠ. Aktivizační pracovnice pro naše klienty a děti připravily pestrý program, při kterém se obě strany příjemně pobavily. Po úvodní rozcvičce si každé z dětí vybralo svou babičku nebo dědečka a na známé písničky si všichni společně zatancovali. Na rozloučenou jsme pak od dětí dostali na památku malé papírové draky, které vyrobily společně s paní učitelkou.

 

  Ostatní archiv

Naši partneři