Zaposlouchali jsme se do symfonií Gustava Mahlera

Muzikoterapie v domově B proběhla na začátku posledního týdne tohoto měsíce ( 21. října ). Zhlédli jsme život a dílo Gustava Mahlera, který patří mezi nejvýznamnější rakouské skladatele pozdního romantismu. Jeho dílo vytvořilo základ pro moderní hudbu 20. století. Částečně se inspiroval vlivy českého prostředí, v němž vyrůstal. Složil deset symfonií, které jsou pilíři jeho díla a celou řadu skladeb písňové formy, jak v obsazení ryze vokálním, tak v kombinaci se sólovými nástroji, především však s doprovodem orchestru. Byl znám svou velkou pracovitostí a snahou o neustálé zlepšování svých již dokončených děl.

  Ostatní archiv

Naši partneři