Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály – informační leták služeb SENIORu a podrobné letáky jednotlivých služeb, případně sazebníky služeb. Zájemcům i jejich rodinným příslušníkům je nabídnuta možnost osobně se seznámit s prostředím zařízení, příp. je možno zapůjčit obrázkovou prezentaci  o zařízení  (tištěná podoba nebo na CD) těm, kteří si nemohou přijít prohlédnout zařízení osobně. Základní informace o zařízení je možné získat také na internetových stránkách naší organizace.

Při jednání se zájemci o všechny typy sociálních služeb poskytovaných v budově C, je dodržován princip osobního jednání, buď přímo v zařízení nebo u žadatele doma, v nemocnici, léčebně, případně jiném sociálním zařízení. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik za ně zaplatí a časové mezníky poskytování služby (od kdy, na jak dlouho..), jaké jemu i zařízení vyplývají z případného vztahu povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb služby jiné.

Jestliže jste již projednali se sociální pracovnicí podrobnosti a rozhodli jste se pro některou z  námi poskytovaných sociálních služeb, postupujete následovně:
 • u nás vyzvedněte žádost o příslušnou sociální službu (součástí žádosti do Domova pro seniory a žádosti o odlehčovací službu je i vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu)  nebo stáhnout v sekci Dokumenty 

 

 • vyplňte žádost, vlastnoručně podepište,  případně přiložte vyjádření lékaře potvrzené ošetřujícím lékařem, přiložte potvrzení o přiznaném příspěvku na péči
 • žádost podejte v  zařízení sociální pracovnici, příp. zašlete poštou na naši adresu
 • vyčkejte na písemné vyjádření zařízení:
  • oznámení o přijetí či zahájení poskytování služby, případně:
  • písemné odmítnutí  přijetí do zařízení či zahájení poskytování služby z důvodu nedostatečné kapacity a další evidence žádosti v seznamu žadatelů o sociální službu
  • písemné odmítnutí zájemce z jiných důvodů, např. zařízení neposkytuje služby, o které zájemce žádá
 • v případě možného zahájení poskytování služby či volné kapacity Vás zkontaktujeme a dohodneme s Vámi podmínky přijetí
 • sociální pracovnice si s Vámi domluví schůzku přímo v zařízení, případně budete-li souhlasit, navštíví Vás v domácnosti
 • při setkání budou dohodnuty všechny podrobnosti poskytování služby, které budou uvedeny ve 'Smlouvě o poskytování sociálních služeb' včetně rozsahu odebíraných služeb
 • v den zahájení poskytování služeb, tj. nástupu do zařízení, je s Vámi podepsána 'Smlouva o poskytování sociálních služeb', se kterou jste již blíže seznámen/a

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem - umísťování zájemců se děje na základě písemně daných vnitřních platných kriterií výběru

Odlehčovací služba - umísťování zájemců je realizováno na základě předem objednaného termínu s ohledem na potřebu zájemce a kapacitu služby
 
 
« zpět

Novinky

23.11.2018

SENIOR Otrokovice, p.o., získal Cenu kvality v sociální péči

více »

23.11.2018

Pozvánka 'Centra pomoci' pro veřejnost

více »

23.11.2018

Jídelní lístek od 3. prosince do 9. prosince 2018

více »

23.11.2018

Máme rádi Česko - Jihovýchodní Morava

více »

23.11.2018

Mikulášská kavárnička

více »

23.11.2018

Vzpomínání v kuchyni - perníčky

více »

23.11.2018

Mikuláš

více »

23.11.2018

Mikulášská obchůzka

více »

23.11.2018

Babské rady

více »

23.11.2018

Jídelní lístek od 26. listopadu do 2. prosince 2018

více »

Archiv novinek