Aktivity

Kalendář aktivit

Pečeme perníčky na Vánoce

Čas zbývající do Štědrého dne si naši klienti krátí různými vánočními přípravami. Ve čtvrtek 2. prosince se klienti budovy B věnovali pečení perníčků z těst, které si připravili začátkem týdne. Jednotlivé úkony si klienti rozdělili a společnými silami upekli měkké a voňavé vánoční perníčky, na kterých si hned po vychladnutí pochutnali. Odpoledne se pak věnovali balení dárečků. Stříhání mašliček a balení drobných předmětů mělo za cíl procvičení jemné motoriky a podpory sebevědomí klientů. Během aktivity klienti procvičili také dlouhodobou paměť – vzpomínali na dárečky, které dostávali jako děti.

Povídání o adventu a vánočních svátcích

Ve středu 1. prosince jsme si v Café Naděje povídali s klienty budovy C na téma advent. Úvodem jsme si poslechli zajímavé povídání pana faráře o křesťanských zvycích a obyčejích. Připomněli jsme si také zvyky a tradice, které mají naši klienti spojené s předvánočním obdobím. Zavzpomínali jsme, jestli řezali barborky, jak moc na ně zapůsobil Mikuláš s čertem a andělem, jaké druhy cukroví pekli, kdo se líbal pod jmelím aj. Závěrem jsme si pustili nejznámější české vánoční koledy, které jsme si společně s chutí zazpívali.

Také klienti budovy B  si dnes povídali o adventu a vánočních svátcích. Pochutnali si na kávě a sušenkách, které zároveň sloužily jako senzorická stimulace, protože klienti podle chuti poznávali, jaké je v nich obsaženo koření. Dlouhodobou paměť jsme si procvičili vzpomínáním na adventní tradice, které naši klienti dříve dodržovali. Například na to, jak svým dětem chystali mikulášskou nadílku za okno, nebo jak si klientky v mládí trhaly větvičky „barborky“. Na závěr jsme si zazpívali vánoční písničky a v dobré náladě jsme se rozloučili.

Pokračujeme ve vánočním tvoření

S listopadem se klienti budovy C rozloučili oblíbeným kreativním tvořením – tentokrát vytvářeli vánoční přání plná pestrobarevných vánočních stromečků. Někdo skládal papírové čtvrtky, další kreslil stromečky, ostatní vystřihovali. Když byl nashromážděn dostatečný počet materiálu, pustili jsme se do lepení stromečků na přání. Mezitím ostatní klienti pracovali na kompletaci vánočních dárečků z keramiky, které balili do sáčků a převazovali ozdobnou stužkou. Tvoření jsme si zpříjemnili poslechem koled, které jsme si s chutí prozpěvovali.

Připravujeme se na adventní pečení

V úterý 30. listopadu si klienti SENIORu B v rámci smyslové aktivizace začali připravovat těsta na nadcházející adventní pečení. Postupně se při přípravě prostřídali, zpracovávali totiž větší množství surovin.

Pro podpoření té správné předvánoční atmosféry jsme si povídali nejen o různých druzích cukroví, které dříve klienti pekli, ale také jsme si zazpívali oblíbené vánoční koledy.

Trénink paměti

Poslední listopadové pondělí jsme s klienty budovy C procvičovali paměť – nejdříve jsme si připomněli jaký je dnes den, kdo má svátek a na jména v tomto týdnu jsme hledali rým. Připomněli jsme si také zvyky tohoto týdne, na řadě čísel si trénovali pozornost a soustředění. K písmenu D jsme hledali co nejvíce jmen, názvů měst, států, zvířat, rostlin nebo známých osobností. Největší úspěch měla aktivita s tím, co si kdo koupil na vánočním trhu a přidal do nůše. Věřili byste, že se tam vešlo 16 věcí, které si klienti dokázali všechny zapamatovat? Všichni se dobře bavili, nasmáli se a přitom se aktivně zapojovali do procvičování paměti.

Skupinové cvičení

V pondělí 29. listopadu měli klienti budovy B na programu cvičení. Nejprve si protáhli celé tělo s důrazem na prstová cvičení, která jsou důležitá pro zachování jemné motoriky. Poté si zahráli pár oblíbených míčových her, u kterých se vždy velmi nasmějí a současně si zábavnou formou procvičí pohybovou koordinaci.

Začíná vánoční čas

U příležitosti první adventní neděle si naši klienti na budově C společně poseděli v jídelně. Při šálku oblíbené kávy si poslechli a zazpívali známé české koledy a zavzpomínali na časy adventní. Každý by měl mít čas na to užít si tradice, zastavit se a zamyslet se nad tím, co mu rok, který se pomalu chýlí ke svému konci, dal i vzal. Je to doba radostného očekávání, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování.

Vánoční stromečky rozzářily SENIOR

V pátek 26. listopadu jsme s našimi klienty nazdobili vánoční stromečky, které budou ozdobou společných prostor budov SENIORu a budou tak dělat radost všem, kteří k nám vstoupí. Voňavé stromečky nám přivodily tu pravou vánoční atmosféru a přiblížily kouzlo Vánoc ❤

Děkujeme obchodnímu řetězci Mountfield, který nám krásné stromečky daroval.

Smyslová aktivizace v duchu Vánoc

Ve čtvrtek 25. listopadu se klienti budovy C sešli, aby společně probudili své čichové a hmatové smysly. Hmatem i čichem poznávali různé druhy větví s jehličím a také různé druhy šišek. Zavzpomínali jsme, co se všechno v předvánočním čase pomocí větviček zdobilo a také jak kdo zdobil stromeček nebo adventní věnec. Mužská část klientů nám sestavila točící stromeček, který si klienti pamatují ze svého domova. Na závěr jsme si zazpívali několik vánočních koled a rozloučili se tradičně naší „hymnou“ Není nutno.

Kreativní tvoření

Ve čtvrtek 25. listopadu se klienti SENIORu B věnovali dokončování dekorací. Procvičili si tak jemnou motoriku, kterou využijí při sebeobsluze a tím posílí jak soběstačnost, tak i sebedůvěru.

Povídání u kávy

Poslední listopadovou středu našim klientům zpestřila velmi příjemná aktivita. Vzhledem k nedávnému Světovému dni televize jsme věnovali dnešní Povídání u kávy právě jí. Řekli jsme si něco o historii televize, jejím vzniku a prvních televizorech, následně jsme si povídali o seriálech a pořadech, které naši klienti dříve sledovali. Porovnávali jsme počty programů, seriálů i reklam dříve a dnes. Prohlédli jsme si fotografie starých televizorů a přečetli si televizní program z 24. prosince 1969. Také jsme si trochu zasoutěžili při hádání znělek ze známých seriálů. Závěrem jsme zavzpomínali na oblíbené díly a hlášky z vysílání a rozšířili jsme si znalosti o různá zajímavá fakta. Jednalo se o moc milé vzpomínání a dopoledne nám v příjemné atmosféře rychle uteklo.

Tvořivé vánoční dílny

V úterý 23. listopadu se naši klienti zapojili do tvořivých vánočních dílen. Blíží se začátek adventního období a my proto pokračujeme ve vánočních přípravách. Klienti budovy B tvořili krásné vánoční dekorace z větviček a baněk, které budou zdobit prostory jídelny. I na budově C se dnes tvořilo – někteří stříhali, jiní balili dárečky, další navlékali srdíčka a také se čistily dřevěné sáňky nebo se připravoval umělý stromeček a girlanda. Klientům se dekorace moc povedly, při jejich tvoření jsme si procvičili jemnou i hrubou motoriku a zapojili pravou mozkovou hemisféru. Příjemné dopoledne jsme zakončili zpěvem oblíbených písní.

Trénink paměti

V pondělí 22. listopadu se klienti budovy C sešli v kavárně Café Naděje, aby si  procvičili paměť. Tentokrát byl trénink paměti zaměřen na písmenko C, a tak jsme lovili v paměti města, rostliny, zvířata, významné osobnosti nebo písničky. Zazpívali jsme si písničku Cib Cib Cibulenka i Cikánku a Cikánského barona. Při doplňování postav do děl slavných autorů jsme se zastavili u Máchova máje a vzpomínali na úryvky z této lyrickoepické skladby. Na závěr všichni zavzpomínali na to, co jim o víkendu udělalo radost a s písničkou „Není nutno“ a úsměvem na tváři jsme se rozloučili.

Skupinové cvičení

V pondělí 22. listopadu si klienti SENIORu B procvičili svá těla opravdu důkladně. Nejen že si pořádně protáhli celé tělo, ale také se věnovali cvičení s pomůckami a různým cvikům na uvolnění a protažení svalů prstů, které jsou velmi prospěšné pro jejich sebeobsluhu. Nezapomněli jsme ani na bránici, kterou jsme procvičili dechovými cvičeními i společným zpěvem.

Zábavné nedělní cvičení

Pravidelné cvičení přispívá k pružnosti svalů a lepší pohyblivosti kloubů, reguluje krevní tlak, dodává větší jistotu a sílu v pohybu, ulevuje od bolesti zad, hlavy, kloubů, napomáhá zdravému  spánku či zlepšuje krátkodobou paměť. Nedělní odpoledne proto strávili klienti na budově B zábavným cvičením s hudbou, při kterém se nejen dobře pobavili, ale také si vyzkoušeli různé dechové techniky a cviky na protažení celého těla. Nakonec si ještě při lidových písničkách společně zatancovali.

Podzimní zahrada láká k posezení

I když nám počasí venku moc nepřeje, naše klientky na budově C to neodradilo a užily si pěkné nedělní posezení v podzimní zahradě.

Pochutnali jsme si na dobrotách ze zabíjačky

V sobotu 20. listopadu proběhla na SENIORu B zabíjačka. Klientům, kteří se zabíjačky nemohli zúčastnit jsme donesli alespoň ochutnat dobroty, které tato akce obnáší.

Potrápili jsme svá těla i mozkové buňky

V pátek 19. listopadu si klienti SENIORu B procvičili a protáhli svá těla. Vyzkoušeli jsme si také cviky zaměřené na motoriku nebo cviky určené pro prevenci inkontinence. Zároveň dnes klienti potrápili i mozkové závity. Procvičili si dlouhodobou i krátkodobou paměť, vzpomínali na různá data narozenin svých blízkých a povídali jsme si i o zážitcích ze zabíjaček, protože jedna taková nás zítra čeká. Velkou radost klientům udělaly pohledy od dobrovolníků z projektu Úsměv do schránky.

I na SENIORu C jsme se dnes věnovali cvičení. Vyzkoušeli jsme si abdominální dýchání, uvolnili si krční páteř i šíjové svaly, protáhli hýžďové svaly, projeli se na motomedu. Při relaxační hudbě jsme si každý při zavřených očích a uvolnění celého těla představovali, co bychom dělali a kde bychom byli, kdyby naše těla byla v plném zdraví a síle. A tak někteří byli u moře, jiní v lese na hřibech nebo na louce. Na závěr jsme si zahráli s nafukovacím míčem a s písničkou Není nutno se rozloučili.

Smyslová aktivizace

Ve čtvrtek 18. listopadu jsme s klienty na budově C prováděli smyslovou aktivizaci za pomoci citrusových plodů – mandarinky a pomeranče. Využili jsme všech smyslů – zrak, čich, hmat, sluch i chuť. Z oloupané kůry si klienti pak s dopomocí vykrajovali tvary pro další využití po usušení. V průběhu aktivity jsme si povídali o vzpomínkách spojených s citrusovými plody a závěrem si i zazpívali.

Co recept, to vynikající chuť

Ve čtvrtek 18. listopadu se klienti budovy B věnovali vzpomínkám v kuchyni. Tentokrát se zaměřili na přípravu jarní vajíčkovo-česnekové pomazánky.  Klienti si podle svých možností rozdělili jednotlivé úkony – někdo loupal vajíčka, někdo chystal česnek nebo natíral chleba. Výsledkem jejich snažení byla výborná pomazánka, na které jsme si všichni moc pochutnali a po které se rychle zaprášilo. Společně jsme strávili příjemné dopoledne spojené s výměnou zkušeností týkajících se vlastních oblíbených receptů.

Připomněli jsme si Den boje za svobodu a demokracii

I přes nevlídné počasí jsme si ve středu 17. listopadu s klienty budovy C zpříjemnili hezké odpoledne u kávy a sladkých dobrot. Připomněli jsme si tento významný den, kdy došlo k důležitým událostem, které měly v tehdejším Československu za důsledek řadu politických změn.

Den nevidomých a Den tolerance

V úterý 16. listopadu si klienti budovy C povídali u kávy na téma Den nevidomých a Den tolerance. Nejdříve jsme ale společně zazpívali a popřáli k narozeninám panu Honzovi, který byl mile potěšen. Během dopoledne se každý snažil vysvětlit, jak vnímá toleranci. Potom jsme si společně s našimi dvěma nevidomými klienty předali zkušenosti ze světa tmy a názorně si vyzkoušeli, jak se bez zraku dá nalít voda do hrnku, aby nepřetekla, nebo si vyzkoušeli se zavázanýma očima najít stejné ponožky. Tím jsme si procvičili jemnou motoriku. Dále nám náš nevidomý klient ukázal slepeckou hůl a předvedl, jak se s ní orientuje, nebo mluvící telefon či akustickou pomůcku pro nalévání tekutin. Na obrázcích jsme si ukázali pomůcky jako párovač ponožek nebo stroj pro psaní Braillovým písmem. Vzpomínali jsme také na nevidomé osobnosti (např. Louis Braille, Ray Charles nebo Andrea Bocelli). Nakonec nás navštívili vycvičení canisterapeutičtí jezevčíci, kteří vždy rozzáří obličeje našich klientů.

Když psi léčí…

Klienti budovy B se v pondělí 15. listopadu těšili z pravidelné návštěvy čtyřnohých kamarádů – canisterapeutických jezevčíků. Psi mají velmi příznivý vliv na fyzický i psychický stav našich klientů. Další výhodou je i možnost aktivizace klientů s různými pohybovými omezeními, protože mají možnost si vzít menší pejsky do postele a pomazlit se s nimi dle svých možností. Přítomnost psích kamarádů vždy vykouzlí úsměv na tváři našich klientů i personálu. Děkujeme ❤

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

Trénink paměti

V pondělí 15. listopadu se klienti budovy C zúčastnili skupinového trénování paměti. Pomocí šifrovaného klíče vyhledávali tajnou zprávu, se kterou pak dále pracovali a rozvíjeli ji. Procvičili jsme si také slovní zásobu, komunikaci, asociace a fantazii. Závěrem jsme si připomenuli, z čeho jsme v posledních dnech měli radost a zazpívali si písničku.

Protáhli jsme si těla

V pátek 12. listopadu se klienti budovy C sešli v hojném počtu, aby si protáhli svá těla a zatančili si „ptačí tanec“. Na úvod jsme se prodýchali, poté jsme si protáhli veškeré svalstvo v těle a někteří individuálně cvičili na motomedu. Příjemně strávené dopoledne jsme zakončili zpěvem naší oblíbené písně Není nutno.

Procvičili jsme si paměť

Druhý listopadový pátek jsme s klienty budovy B prováděli pravidelný trénink paměti. Začali jsme základní orientací, kdo měl tento týden svátek, jaké známé nositele těchto jmen známe nebo s čím se nám tato jména rýmují. Také jsme přiřazovali barvy do úsloví, doplňovali přísloví a procvičili jsme si pozornost a soustředěnost. Strávili jsme spolu příjemné dopoledne.

Vánoční tvoření

Ve čtvrtek 11. listopadu se klienti budovy C sešli ve společenském sále. Nejprve jsme zapálili svíčku včera zesnulému zpěvákovi Miroslavu Žbirkovi, zazpívali si jeho písničku Co bolí, to přebolí a pobavili se o jejím textu. Poté jsme se pustili do tvoření vánočních přáníček – pomocí vatových tyčinek a akrylových barev tvořili klienti stromečky a věnce na vánoční přání. Tvořením jsme zaměstnali pravou mozkovou hemisféru a dali prostor své fantazii. Naši klienti jsou velmi talentovaní a vznikla opravdu překrásná přání, každé je svým způsobem originál. Rozloučili jsme se „naší hymnou“ v podobě písničky Není nutno od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Pochutnali jsme si na slaných tyčinkách

Na sv. Martina se klienti budovy B věnovali pečení slaných tyčinek. Během válení těsta procvičili hrubou motoriku, zatímco během přidávání sypkých ingrediencí naopak procvičili jemnou motoriku. Celou místnost po několika minutách provoněla vůně čerstvého pečiva a po vychladnutí si klienti na tyčinkách moc pochutnali.

Povídání o sv. Martinovi

Ve středu 10. listopadu měli klienti budovy B na programu kombinovanou aktivitu. Denní program zahájili protažením celého těla, které doplnili cviky proti inkontinenci, které jsou pro ně moc důležité. Další část programu byla zaměřená na tematické povídaní o svatém Martinovi, který bude mít zítra svátek. Klienti vzpomínali na různé tradice, obyčeje a zvyky, které dodržovali dříve nebo jsou se svátkem svatého Martina spojené (např. svatomartinská husa, svatomartinské rohlíčky nebo svatomartinské víno).

I na budově C si dnes klienti povídali o sv. Martinovi. Sešli se v kavárně Café Naděje, kde si připomněli odkud jméno Martin pochází a co znamená, zavzpomínali jsme také na to, kdo má Martina ve své rodině a jaké známé nositele tohoto jména známe. Připomněli jsme si také legendu o svatém Martinovi a tradice s ním spojené. Ukázali jsme si obrázek sv. Martina, kostel sv. Martina v Třebíči, Blansku i v Plzni a také svatomartinská vína, bílého koně nebo pečenou husu. Při povídání u kávy klienti ochutnali své včera upečené svatomartinské rohlíčky.

Upekli jsme si svatomartinské rohlíčky

V úterý 9. listopadu si klienti budovy C zpestřili dopoledne pečením tradiční pochoutky – svatomartinských rohlíčků. Při pečení jsme si povídali odkud se tyto rohlíčky vzaly a proč mají zaoblený tvar s rohy. Ukázali jsme si i fotku řeckého boha Dionýsa a pověděli si něco z historie. Klienti se poté dali do diskuze, co má kdo rád za cukroví a jaké druhy moučníků jim pekli jejich rodiče či prarodiče. Ochutnali jsme také nádivku z ořechů i domácí povidla. Blížící se vánoční atmosféru dokreslila linoucí se vůně vanilky.

Kreativní tvoření

V úterý 9. listopadu se klienti SENIORu B věnovali kreativnímu tvoření. Tentokrát vytvářeli andělíčky z plat od vajec, provázku a ořechů. Aby nám čas příjemněji ubíhal a práce šla od ruky, uvařili jsme si kávu a přichystali něco dobrého k zakousnutí. Povídali jsme si přitom o různých ručních pracích, kterým se klienti dříve věnovali. Celé dopoledne provázela příjemná přátelská atmosféra.

Trénink paměti

Na budově C jsme v pondělí 8. listopadu s klienty trénovali paměť. Úvodem proběhla základní orientace dne, poté jsme zatěžovali naši dlouhodobou a krátkodobou paměť, komunikační dovednosti pomocí různých typů cvičení, které měli klienti k dispozici na pracovním listu. Při písemném vyplňování zároveň upevňovali psychomotorické dovednosti. Zábavnými úkoly došlo k uvolnění napětí z plněných úkolů. Naši klienti se dobře bavili, aktivně se zapojovali do řešení úkolů. Závěrem jsme si zatleskali za dobrou společnou práci.

Skupinové cvičení

V pondělí 8. listopadu se klienti budovy B intenzivně věnovali pohybu a cvičení. Vyzkoušeli několik cviků na protažení a posílení celého těla a také si zahráli pár kolektivních míčových her, které jsou našimi klienty velmi oblíbené a vždy si při nich užijí spoustu zábavy.

Připomněli jsme si památku zesnulých

U příležitosti památky zesnulých jsme se v pátek 5. října na SENIORu B sešli při bohoslužbě na zahradě u zvoničky, abychom společně s P. Pavlem Šupolem při modlitbě vzpomněli na své blízké, kteří již nejsou mezi námi. Symbolicky jsme pak za jejich duše a pokoj rozsvítili svíčku.

Cvičení je zábava

V pátek 5. listopadu se klienti SENIORu C sešli k lehkému procvičení těla a hrubé motoriky s různými cvičebními pomůckami. Na začátku jsme se prodýchali, poté protáhli všechna svalstva a pomocí cvičebních pomůcek posilovali ruce i nohy. Závěrem jsme si zahráli pétanque s hadrovými míčky a zazpívali si naši oblíbenou písničku „Není nutno“.

Vánoční tvoření

Ve čtvrtek 4. listopadu jsme se s našimi klienty věnovali vánočnímu tvoření. Na budově B jsme pokračovali ve výrobě vánočních přáníček. Všem se zamlouvalo, že se jedná o nenáročnou aktivitu, během které si mohou povídat a probrat různá témata. Práce šla klientům od ruky a vznikla tak nádherná vánoční přáníčka. S klienty budovy C jsme v úterý vyráběné keramické ozdoby ozdobili stužkami a dávali do balíčků. Část klientů skládala z papíru tvary, které použijeme na vánoční přání. Připomenuli jsme si, že má dnes svátek Karel a zavzpomínali jsme na známé nositele tohoto jména. Během tvoření jsme poslouchali a společně si zazpívali písně od českých interpretů se jménem Karel, samozřejmě jsme nezapomněli ani na „božského Káju“, mistra Karla Gotta.

Aktivity denního stacionáře

Aktivity denního stacionáře na SENIORu C v říjnu byly opravdu pestré. S klienty jsme se věnovali trénování paměti při oblíbené stolní hře Člověče, nezlob se!, někteří si zase potrénovali dolní končetiny na motomedu, který simuluje jízdu na kole. V polovině října navštívili klienti čokoládovnu Carletti ve Vizovicích, kde si mohli pochutnat na hořké, mléčné i bílé belgické čokoládě. Stále se také věnujeme procvičování jemné motoriky, která se podílí na lepším uchovávání i rozvoji naučených dovedností a především na udržování fyzického i psychického zdraví našich klientů. Mezi oblíbené činnosti patří také výtvarná činnost, věnovali jsme se zejména podzimní tématice s využitím listí, které jsme obtiskli na papír. Velmi nás také nadchla práce s dýní, jak při pečení výborné dýňové bábovky, tak při výrobě halloweenské dýně, kterou jsme si krásně vyřezali a pojmenovali ji Emílek.

Povídání u kávy

Ve středu 3. listopadu jsme si s klienty SENIORu C povídali u kávy na téma Dušičky. Probrali jsme historii tohoto svátku, tradice v našich i v cizích zemích a zavzpomínali jsme na své blízké.

Vzpomínáme na všechny věrné zesnulé

Památka zesnulých či lidově Dušičky připadá na 2. listopadu. I my v SENIORu jsme zavzpomínali na všechny své blízké. Zavzpomínali jsme také na klienty, kteří nás v minulém roce opustili, pomodlili se za ně a zapálili svíčky.

Začínáme s přípravami na Vánoce

V úterý 2. listopadu se klienti budovy B věnovali výrobě vánočních přání. Všichni byli moc šikovní a velmi je potěšilo, že se jim i přes některá jejich pohybová omezení podařilo vytvořit moc hezké motivy. Během aktivity se klienti rozpomenuli na svá dětská léta, kdy vyráběli vánoční přáníčka pro rodiče a učitele. Po celou dobu vládla veselá nálada a všichni si vánoční tvoření moc užili.

Také na budově C dnes klienti vyráběli vánoční dekorace. Ze samotvrdnoucí hmoty tvořili vánoční ozdoby a z papíru a provázků andělíčky. Někteří z klientů se věnovali kognitivním hrám, prostorově – logickým. Naši klienti se dobře bavili, ale po chvíli hovor tichnul až ustal úplně. Všichni se tak soustředili na svou práci až přestali vnímat okolí. Stihli jsme však i zavzpomínat tvorbu s dětmi a pro děti, co se dříve vyrábělo za ozdoby. Závěrem jsme si zazpívali trampské písně dle vlastního výběru a písničku od pánů Svěráka a Uhlíře Není nutno, není nutno.

Procvičili jsme si paměť

První listopadový den jsme s klienty budovy C procvičovali paměť – nejdříve jsme si připomenuli jaký je dnes den, kdo má svátek (Felix) a kdo ze známých osobností je nositelem tohoto jména. Poté jsme hledali logické souvislosti mezi souborem slov – např. co nepatří do společné skupiny: Afrika, Evropa, Antarktida, Albánie a Asie. Procvičili jsme si i dlouhodobou paměť – opravovali jsme chybně uvedené názvy filmů a vzpomínali na křestní jména herců. Překládali jsme slova ze slovenštiny anebo změnili písmenko ve slově tak, aby vzniklo jiné slovo. Nálada byla veselá, všichni klienti se bavili, aktivně zapojovali a hledali vlastní řešení.

Skupinové cvičení

V pondělí 1. listopadu si klienti SENIORu B v rámci pohybových aktivit procvičovali hrubou motoriku, pohyblivost kloubů a zpevňovali pánevní dno. Také si procvičili postřeh při hraní míčových her, které měli za efekt také stmelení kolektivu.

Víkendový Dámský klub

V sobotu 30. října strávily klientky budovy B příjemné odpoledne v Dámském klubu. Tentokrát se věnovaly kreativnímu tvoření – ze spadaného podzimního listí společně vyrobily krásnou kytičku pro oslavenkyni. Tvoření si přitom zpříjemnily menší ochutnávkou vín.

Pochutnali jsme si na tiramisu

Poslední říjnový víkend si klientky na SENIORu C přály klidnou, pohodovou a sladkou aktivitu. Volba padla na oblíbený dezert tiramisu. Výborný krém, prokládaný piškoty, nám všem moc chutnal a určitě si tuto pochoutku zase někdy spolu připravíme.

Užili jsme si představení Divadla z truhlice

V pátek 29. října strávili klienti SENIORu B i C v prostředí divadelních kulis a herců Divadla z truhlice, kteří za námi přijeli díky Ježíškovým vnoučatům a splnili tak vyslovené přání.

Divadelní představení Mezi Mužem a Ženou nám nabídlo pohled na situace v partnerském životě, které všichni známe. Co všechno se děje u Očekávání dámské návštěvy, či jak vyřešit  Zoufalství z nešťastné lásky, také jsme se dozvěděli která láska je ve skutečnosti ta Pravá láska a nakonec jak by mělo vypadat Šťastné stáří.

Všem se nám představení moc líbilo a herci tak sklidili velký aplaus. Doufáme, že se budeme moci těšit na další krásné představení tohoto zájezdového divadla ze Zlína.

Opět jsme si potrénovali naši paměť

Na SENIORu B se klienti v pátek 29. října na tréninku paměti věnovali především slovní zásobě, jejímu udržení a rozvoji. Právě slovní zásoba je nezbytná pro udržení komunikačních dovedností. Věnovali se tvorbě vět při používání předem daných slov s podzimní tématikou. Některá souvětí byla opravdu moc povedená a také jsme se během této aktivity společně zasmáli. Klienti také vzpomínali, jaká znají archaická slova a zkoušeli odhadnout význam slov, která byla pro aktivitu připravená. Povídali jsme si i o různých příslovích a pranostikách spojených s blížícím se listopadem a zkoušeli odhadovat, jaký tento měsíc asi bude podle různých přírodních úkazů pozorovatelných venku.

Povídání u kávy

Ve středu 27. října jsme si s klienty budovy B povídali na téma „stromy“. Povídání jsme si zpestřili zajímavými fakty o stromech jak kolem nás, tak i ve světě, a také jsme si řekli o využití stromů, čímž jsme si procvičili paměť. Téma jsme doplnili o kreativní činnost zaměřenou na jemnou motoriku. K povídání jsme si uvařili výbornou kávu, ke které jsme si nakrájeli domácí moučník – křehký voňavý štrúdl, který si klienti při včerejší aktivitě upekli. Setkání jsme zakončili zpíváním písniček o stromech a krátkou pánskou „módní přehlídkou“, u které jsme se všichni moc nasmáli.

Cvičení je zábava

Ve středu 27. října jsme se si společně s klienty domácnosti Pampeliška na DZR zacvičili. Při cvičení jsme vyzkoušeli různé druhy nářadí a cvičebních pomůcek. S gumou jsme posilovali ruce i nohy, s koulemi procvičovali motoriku a někteří si také zajezdili na motomedu. Cvičení jsme si užili a již teď se těšíme na další společné setkání.

Mezinárodní den stromů

Klienti SENIORu C se v úterý 26. října sešli, aby si připomněli Mezinárodní den stromů. V rámci aktivity si klienti prohlíželi různé šišky, květy, větvičky, plody a přiřazovali je ke stromům. Zajímavostí byl plod jedlého kaštanu, který jeden z klientů hned poznal. Z těchto přírodních materiálů budeme později vyrábět věnec, který využijeme jako dekoraci. Povídali jsme si také o historii tohoto významného dne a o tom, jak funguje energie stromů. Dozvěděli jsme se bylinné účinky borovice, břízy, buku, kaštanu i lípy a lísky či švestky. Další zajímavostí byla informace o stromech dělených podle data a každý klient se tak dozvěděl jaký je jeho strom. Na závěr jsme si společně zazpívali písničku „Vysoký jalovec“ a s dobrou náladou, úsměvem i tancem se rozešli.

Upekli jsme si křehký jablečný závin

V úterý 26. října se klienti SENIORu B věnovali pečení štrúdlu. Během přípravy si procvičili jemnou i hrubou motoriku a ochutnáváním a čicháním k surovinám zase trénovali smysly. Jednotlivé úkoly během přípravy si podle svých možností rozdělili a ve vzájemné spolupráci upekli křehký, voňavý závin. Po celé dopoledne vládla velmi dobrá nálada a klienti se společně zasmáli, když vzpomínali na různé veselé zážitky z vlastní kuchyně. Všichni měli z výsledku své práce radost a už se těší na zítřek, kdy si vychladlý štrúdl nakrájí ke kávě.

Naši partneři