Aktivity

Rytmická hudba je významnou součástí terapeutické praxe

Páteční (24. ledna) skvělá CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE se uskutečnila v domově B pod vedením paní Hrbáčové. Senioři si tak naučnou i zábavnou formou vyzkoušeli hudební sluch a um při skupinovém hraní na ne zcela tradiční nástroje, a to djembe, perkuse, tibetské mísy a bubny.

S aktivitami za uplynulé čtvrtletí senioři vyjádřili plnou spokojenost

V domově B jsme ve čtvrtek 23. ledna společně zavzpomínali na uplynulé čtvrtletí. Pročítali jsme si informační čtvrtletník Vlaštovku a hodnotili akce, které se pro naše seniory postupně konaly. Ti, kteří se jich zúčastnili, vyjádřili s organizací i průběhem aktivit stoprocentní spokojenost. 🙂

Na téma léčivé čaje v zimním období

Vzpomínání v kuchyni, tentokrát na téma léčivé čaje v zimním období, proběhlo v domově B ve středu 22. ledna. Společně jsme si připravili pravý zázvorový čaj s citronem a medem a ochutnali také ostatní druhy bylinných čajů.

Tvoříme s keramickou hlínou

Uživatelé domova B velmi baví také práce s keramickou hlínou. Při pravidelných setkáních společně tvoříme výrobky, které budou zdobit náš domov.

Mistr svého oboru – Luděk Munzar

Při vzpomínání na známé osobnosti jsme v domově B (úterý 21. ledna), zavzpomínali na život a dílo herce Luďka Munzara. V letech 1952 až 1956 studoval herectví na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění, v ročníku vedeném  Vítězslavem Vejražkou. Po ukončení studia nastoupil na sezónu 1956–1957 do Městského oblastního divadla v Mladé Boleslavi. Od října 1957 byl angažován jako člen činohry Národního divadla v Praze. V roce 1990 Národní divadlo opustil, protože se neshodl s tehdejším vedením. Pracoval také v dabingu a v televizi. Svůj hlas propůjčil zejména americkému herci Paulovi Newmanovi. Měl slabost pro rozhlas a účinkoval v řadě rozhlasových pořadů. Od ledna 2015 připravoval pro Dvojku Českého rozhlasu společně s Františkem Novotným pořad Okouzlení slovem. Zemřel ve spánku dne 26. ledna 2019 v  Praze – Modřanech ve věku 85 let.

Zavzpomínali jsme na hudebního skladatele Josefa Myslivečka

V domově B, jsme v pondělí ( 20. ledna ), v rámci MUZIKOTERAPIE vzpomínali na život a dílo hudebního skladatele Josefa Myslivečka. Věnoval se výhradně hudbě, kterou od dětství slyšel v pražských chrámech nebo při operních představeních v divadle v Kotcích. Základy získal na gymnáziu u jezuitů a také studoval hru na housle. Již jako dvanáctiletý roku 1749 platil za dobrého houslistu. Ve čtyřiadvaceti letech začal studovat hudební kompozici u  Františka Václava Habermanna. Potom pokračoval u varhaníka týnského chrámu Josefa Segera a  již v roce 1762 napsal svých prvních šest sinfonií, které pojmenoval podle měsíců Januarius až Juni (Leden až Červen). V květnu 1771 vykonal Mysliveček zkoušku před komisí filharmonické akademie v Bologni a získal prestižní titul accademico filarmonico, kterého si velmi vážil a vždy jej připojoval ke svému jménu spolu s označením národnosti. Často byl oslovován také prestižním titulem Maestro. Sedmdesátá léta 18. století jsou obdobím Myslivečkova tvůrčího zenitu, během nichž vznikly jeho opery Montezuma, Tamerlán, Romulus a Ersilie, Antigona nebo Ezio (Aetius).

Na kafíčko do kavárny Pohoda

Ve středu, 15. ledna,  jsme opět otevřeli oblíbenou kavárnu Pohodu. Uživatelé domova B se vždy těší na  společně strávený čas při kávě a zákusku, kdy si mohou popovídat a podělit se o své běžné radosti i starosti.

Procestovali jsme České Švýcarsko

Uživatelé domova B, navštívili ČESKÉ ŠVÝCARSKO, pomocí videoprojekce a přednášky ( středa, 15. ledna ). Národní park České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků v České republice.  Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která se stala symbolem parku. Má status národní přírodní památky a jedná se o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. České Švýcarsko se nachází v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko, Chřibská a vesnicí Brtníky. Zaujímá oblast při státní hranici s Německem, která ho odděluje od národního parku Saské Švýcarsko. Rozloha parku činí 79,23 km².

Beseda na téma – Vitamíny v zimě

V domově C se uskutečnila beseda na téma, které si naši uživatelé přáli. Ve čtvrtek, 16. ledna, jsme si společně  připomínali vše o vitamínech, jaké vitamíny máme, ve kterých potravinách se vyskytují a jak našemu zdraví prospívají. Také ochutnali jak šípkový čaj s medem tak různé druhy ovoce i zeleniny.

Animoterapie s naší Lili přináší vždy radost a šťastné úsměvy

Úterní (14. ledna) animoterapie s ramlicí Lilinkou opět maximálně potěšila naše uživatele v domově B. Přítomnost milého zvířátka v jejich bytech  sebou vždy nese radost, pocit štěstí a dobrou náladu.

Keramické misky jako užitečný dárek

Letos jsme do domova C dostali od Ježíškových vnoučat keramickou hlínu. Proto jsme se rozhodli ji vyzkoušet a udělat z ní něco pěkného a užitečného. Zkusili jsme misky, do kterých si můžeme dát také nějaké drobnosti nebo potěšit naše blízké, pro něž to bude dárek a určitě příjemné překvapení. Výrobky ještě nejdříve musíme vypálit v naší keramické peci. Avšak již víme, že se dobré dílo vydaří! 🙂

Hudební terapie s perkusními nástroji

V pondělí, 13. ledna, proběhla v domově B hudební terapie s perkusními nástroji, která potěšila všechny uživatele. Uživatelé, kteří se nemohli připojit při skupinové terapii, byli navštíveni individuálně na pokojích. Hudební terapie  napomáhá rozvoji nových způsobů emocionální prezentace, jakož i formování nových životních strategií a sociálních vztahů. Terapie se také ukázala jako účinná při rozvoji intelektuálních funkcí, protože zlepšuje mozkové funkce.

My tři králové jdeme k vám…

Tři králové koledovali v domově  B. V pondělí, 6. ledna, koledníci navštívili všechny uživatele v jejich bytech a popřáli jim štěstí a zdraví. Svátek Tří králů je považován za den, kterým je daného roku ukončeno vánoční období. V  římskokatolické církvi však doba vánoční končí až následující nedělí, kdy se slaví svátek Křtu Páně.

Odstrojování vánočního stromečku

O víkendu se na „céčku“ odstrojoval stromeček. Panovala dobrá nálada se zakončením u kávy a povídáním o tradicích a jak to naši senioři měli doma.

Taštičky se zelím, plné vitamínů, všem velmi chutnaly

Na podzim loňského roku jsme v domově C nakládali zelí a nyní již přišel čas k jeho konzumaci. V zimním sychravém období má navíc dostatek vitamínů. Rozhodli jsme se upéct taštičky z listového těsta, které jsme plnili touto kysanou specialitou. Odpoledne, ve čtvrtek 9. ledna, jsme si pak společně na zelné dobrůtce velmi pochutnali.

Tradiční obchůzka Tří králů

Tradiční obchůzce Tří králů (pondělí 6. ledna) předcházela beseda o zvycích a tradicích tohoto svátku. Uživatelé vzpomínali, jak tomu bývalo dříve a povídali jsme si, jak probíhá Tříkrálová sbírka dnes. V domově C se stala tradicí také obchůzka Tří králů, kteří seniorům popřejí zdraví, štěstí a Boží požehnání. Úsměv na jejich tvářích je odměnou a pokud se přidají se zpěvem koledy „My tři králové, jdeme k Vám“, tak víme, že návštěva přinesla radost.

Novoroční turnaj v šipkách

Nový rok jsme v domově C začali v pátek, 3. ledna, turnajem v šipkách. Sportovní aktivity jsou velmi oblíbené, ať jsou to ruské kuželky, pétanque v domově  B anebo šipky. V našich seniorech je stále ještě soutěživý duch, proto se uživatelé navzájem povzbuzovali a obdivovali výkony druhých. Protože výsledky byly velmi těsné, v podstatě se vítězi stali všichni. I u nás platí heslo: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Loučení se starým rokem, vítáme nový rok 2020

V domově B jsme se rozloučili s rokem 2019 a těšíme se, co přinese NOVÝ ROK. Při společném posezení a občerstvení, se uživatelé příjemně naladili a mohli si užít společnost svých vrstevníků.

Přichystali jsme si pohoštění na poslední den v roce

Na „céčku“ jsme se úterní silvestrovské dopoledne pilně chystali na nadcházející loučení se starým rokem. A aby bylo co jíst, připravili jsme si jednohubky. K práci nám přišli ještě zahrát „Verunka a Honzík“.

K silvestrovskému posezení uživatelky připravily výborné delikatesy

Na oslavu příchodu Nového roku 2020 se uživatelky z domova B zodpovědně připravily, a to již v pondělí 30. prosince. V dopoledních hodinách, v rámci aktivity Vzpomínky v kuchyni,  zhotovily výborné pomazánky a chuťovky k společnému silvestrovskému posezení. 🙂

Štědrý den s pohodovou a slavnostní atmosférou

Jaký byl Štědrý den v domově C? Samozřejmě jsme se věnovali klasickým vánočním tradicím, zpívali koledy, nechyběla večeře, dárečky…. 🙂 Děkujeme všem zúčastněným a organizátorům za krásnou a pohodovou sváteční atmosféru, kterou našim seniorům připravili.

 

U štědrovečerního menu nechyběly ani koledy

Oslava třídenních vánočních svátků započala Štědrým dnem, 24. prosince, kdy se naši senioři sešli v odpoledních hodinách v jídelně domova B. Společně usedli u slavnostní tabule, kterou děvčata z pečovatelské služby postupně zaplnila bohatým štědrovečerním menu. Jídelnou, před i po večeři, zazněl zpěv vánočních koled doprovázený preludiem na klávesový nástroj, a to díky uživateli Jaromíru Večeřovi, stále aktivnímu hudebníku.

Vánoční dekorace doladily kouzlo svátečních dnů

Uživatelé v domově B si v rámci zahradní terapie, pod pracovním vedením paní Jany Gajdůškové, vyrobily krásné vánoční dekorace.

Posezení u vánočního stromečku

Posezení u VÁNOČNÍHO STROMU pana ředitele a uživatelů domova, proběhlo v příjemné atmosféře s předáváním vánočních dárků a plněním vánočních tradic.

Zazpívaly nám děti ze Studánky

Velmi oblíbený dětský pěvecký sbor Studánka, který s námi spolupracuje v rámci setkávání generací, navštívil ve čtvrtek, 19. prosince, seniory v domově  B. Dětem moc děkujeme za krásné vystoupení, které nás vždy velmi potěší.

Předvánoční týden s bohatou nabídkou akcí a aktivit

Předposlední týden letošního roku byl v domově Senior C doslova nabitý akcemi spojenými s vánočními svátky. Jedno zimní odpoledne nám zpříjemnily děti se svými učiteli ze ZUŠ Otrokovice, které nám zazpívaly koledy. Abychom mohli zpívat s nimi, daly nám zpěvníčky, ale my jsme je překvapili, protože koledy známe a dokázali jsme zpívat zpaměti, čímž jsme jim udělali velkou radost.
Nezapomněl nás navštívit Ježíšek, který přinesl spoustu dárků. Překvapením byly dárky od „Ježíškových vnoučat“, které představila vedoucí POP Senioru C Simona Wolfová. Balíčků se ujal ředitel domova Ing. Zdeněk Mikel, který je osobně předával a současně všem popřál krásné prožití vánočních svátků.
Odpoledne za námi zavítal, některým dobře známý, ženský sbor, s názvem Tetičky z Kunovic. Krásnými písničkami nás velmi potěšili a ještě pro nás upekli vyhlášené svatební koláčky, na kterých jsme si pochutnali. Velmi jsme obdivovali jejich elán a energii, kterou nám předali.
Každý měsíc za námi také chodí paní Bílková se svými jezevčíky a dělá radost uživatelům, kteří mají psy rádi. Abychom potěšili i pejsky, máme pro ně vždy připraveny nějaké pamlsky jako odměnu.
Všem lidem dobré vůle, kteří našim uživatelům udělali radost nejen v tomto předvánočním čase, patří velké poděkování. Přejeme Vám, vážení přátelé, krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

Vystoupení Tetiček z Kunovic opět vynikající

Vystoupení Tetiček z Kunovic v domově C, tentokrát ve čtvrtek 19. prosince, nebylo žádnou novinkou. A ani letos naše uživatele nezklamaly. Opět jsme si jejich zpívání moc a moc užili. Děkujeme, že nás svou návštěvou v tento předvánoční čas poctily a přinesly s sebou báječnou náladu a pozitivní energii.

 

 

Krásné představení studentů naladilo na vánoční notu

Vystoupení studentů hereckého oboru z VOŠ Zlín, pod vedením paní profesorky MgA. Dity Rozumkové, bylo dalším zpestřením prosincového dopoledne. Úvodního slova se ujal herec Městského divadla ve Zlíně a profesor MgA. Pavel Leicman. Studenti si získali náš velký obdiv za krásné představení, kde nejen zpívali vánoční písničky, ale také hráli na hudební nástroje a hlavně zahráli jednotlivé postavy z vánočního příběhu. Je vidět, že je studium baví. Velký dík patří také všem jejich profesorům, kteří se jim věnují.

 

 

Tradice a zvyky při poslechu koled

V tomto vánočním čase si rádi zpíváme koledy, které nám přišli zahrát a zazpívat p. Kameník s p. Sychrou. Oba pánové už u nás byli, proto jsme se na ně těšili. Písničky jsme prokládali vánočními zvyky, např. polibek pod jmelím, házení střevíčku, krájení jablka, pouštění lodiček nebo si každý vybral své štěstíčko. Vánoční písničky si uživatelé zpívali společně s vystupujícími a naladili se do vánoční atmosféry.

Vánoční koncert Cantica laetitia

Naši senioři z domova C se v neděli dopoledne naladili na vánoční vlnu . Díky projektu Ježíškova vnoučata jsme se mohli zaposlouchat do tónů koled a vánoční mše se sborem Cantica laetitia – akademický sbor FT UTB Zlín, který se na zážitku podílel.  Cantica laetitia letos oslavila 15 let od svého založení a získává pravidelně ocenění u nás i v zahraničí. Atmosféru podtrhlo občerstvení, o které se postaral tým zaměstnanců z firmy MDT Telemedicína: Diagnostika bušení srdce a vysokého krevního tlaku. Všem tímto moc DĚKUJEME

Vánoční tvoření se studenty gymnázia

Tradičně naše seniory v domově B navštívili studenti Otrokovického gymnázia a společně vytvořili sváteční výzdobu do bytů uživatelů.

Vánoční atmosféru jsme si užili při pečení cukroví

Ve druhém prosincovém týdnu si uživatelé domova B  zpříjemnili dopoledne pečením vánočního cukroví. Při pečení si užívali příjemnou vánoční atmosféru a zavzpomínali si, jaké druhy cukroví se u nich doma pekly.

Malí psí kamarádi opět v akci

Opět nás navštívili naši malí chlupatí terapeuti. V úterý, 10. prosince,  proběhla v domově B předvánoční CANISTERAPIE s oblíbenými jezevčíky. Naši uživatelé se tak mohli potěšit  jejich milou návštěvou.

Mikuláš s doprovodem mile překvapil

Mikulášská družina navštívila ve čtvrtek 5.prosince všechny uživatele v domově B s tou správnou nadílkou. Senioři byli bez výjimky mile překvapeni a dokonce poctivě odříkali i modlitby, které se naučili v dětství.

Vystoupení hudebních skupin přítomné nabilo pozitivní energií

Sychravé a ponuré zimní počasí zpříjemnila uživatelům z domova C SENIORU Otrokovice hudební skupina Návraty z Tlumačova. Dámy naši senioři dobře znají, protože v našem zařízení nevystupovaly poprvé. Na vystoupení se všichni velmi těšili a zejména ti, kteří přišli na jejich vystoupení poprvé, byli velmi příjemně překvapeni. Společně jsme zavzpomínali na písničky mládí a nasmáli se u vtipů, kterými byly prokládány. Je až neuvěřitelné, kolik pozitivní energie účinkující ženy vyzařují a jak ochotně se s námi o ni rozdělily! I za to jim patří velké poděkování.

 

Do domova B otrokovického SENIORU zavítal mužský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic. Naše uživatele příjemně naladil repertoárem písní z Hané a z celé Moravy. V programu Hlaholu nechybí ani udržování místních folklorních i společenských tradic – starý hanácký právo, velikonoční obchůzka, regionální folklorní slavnosti aj. K pestré činnosti přispívá také řada drobných vystoupení v rámci obce jako jsou svatby, zatahování, besedy s důchodci, mikulášský jarmark či aktivní účast na vybraných slavnostních bohoslužbách. Jak jsme se dozvěděli, spolek Hlahol formálně vznikl v roce 2007, avšak počátek své činnosti datuje rokem 1998.

 

Lenka Eliášová

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Mikulášská nadílka potěšila i naše nejmenší

Do domova C, v pátek 6. prosince, opět zavítal Mikuláš s andělsko-čertovským doprovodem a tentokrát „naděloval“ radost těm nejmenším. Pro malé dítě je příchod symbolické Trojice přímo zázrak. A na dospělých je, aby uvedenou tradici předávali i nadále, protože je jedním ze světlých bodů v našem jinak všedním putování po tomto světě.

Celou předvánoční akci zahájily děti z DDM Sluníčko s tanečním vystoupením. A následně Mikuláš, čert a anděl šikovným dětem, které splnily úkoly ve zručnostních disciplínách, předal balíček dobrot. Děkujeme všem! 🙂

Mikuláš navštívil seniory a nestačil se divit

Ve čtvrtek 5. prosince nás v domově C navštívil sv. Mikuláš s andělem a čertem. Protože byli všichni naši uživatelé během celého roku většinou hodní, zasloužili si, aby je Mikuláš, anděl a čert řádně odměnili mikulášským balíčkem. Mikulášská obchůzka neminula žádného uživatele našeho domova. Vykoupení ze spárů čerta bylo možné jen básničkou nebo písničkou, se kterou jim pomohl i Mikuláš s andělem, takže si nakonec všichni zasloužili sladkou odměnu.

Vánoční nálada u seniorů

Atriem v domově C  se ve středu 4. prosince nesly vánoční koledy , a to díky dětem ze sboru Studánka, se kterými jsme společně rozsvítili vánoční stromeček. Na zahřátí se podával tradiční punč  Koledy jsme zpívali všichni společně. Slzy v očích seniorů byly důkazem toho, že se vystoupení líbilo. Už teď se těšíme na další, tentokrát jarní vystoupení.

Vzpomínky na mistry vyprávění a dobré nálady

Naši partneři