Archiv

Maminky se bavily jako za mlada

V dopoledních hodinách (16. května) jsme v domově C společně oslavili Den matek. 🌹 K této slavnostní příležitosti nám přišel zahrát zkušený harmonikář, díky kterému se zpívalo a tančilo „jako za mlada“. Moc děkujeme.

Číst více

Blahopřání našim jubilantům

V domově C jsme společně oslavili narozeniny našich seniorů, kteří poprvé uzřeli světlo světa v měsících dubnu a květnu. Na oslavu jubilantům přišel zazpívat a popřát i pěvecký sbor STUDÁNKA ze ZŠ Mánesová Otrokovice. Tímto moc všem učinkujícím děkujeme a oslavencům ještě jednou gratulujeme! 🎉

Číst více

Návrat do období mateřství a výchovy dětí

Ve středu 15. května jsme si v domově B udělali krásné dopoledne, navazující na uplynulý Svátek matek, který byl v neděli. Společně jsme zavzpomínali na dobu mateřství našich uživatelek, jejich radosti i starosti s tím spojené. Také jsme otevřeli téma týkající se různých pověr a tradic, ale i jaké trendy jsou v dnešní době. Současně jsme měli možnost prohlédnout si kompletní dětskou výbavičku, různé druhy zavinovaček nebo kosmetiku.

Číst více

Příprava na oslavu narozenin

V rámci přípravy narozeninové oslavy našich seniorů, jsme si  v domově C  společně upekli výborný moučník a připravili skvělé chlebíčky. 🍰

Číst více

Veselé mezigenerační setkání s malými předškoláky

I když nám ve středu 15. května nepřálo počasí, v domově B bylo veselo a dobrá nálada. V rámci mezigeneračního setkávání nás navštívili děti z místní MŠ Zahradní. Pro naše uživatele si připravily spoustu krásných básniček a písníček. Nebáli jsme se zapojit a společně tak prožili velmi příjemné dopoledne.
Číst více

Beseda o pověstech a bájích našeho kraje

V domově  C  se  14. května  konala beseda s názvem POVĚSTI A BÁJE REGIONU, kterou si pro nás připravila paní Marie Škrabalová. Během besedy jsme se dozvěděli, jak vznikaly názvy okolních obcí a také některé z pověstí místních hradů. Moc děkujeme.

Číst více

Pozornost zaměřili na jemnou motorickou činnost

V domově B se senioři (úterý 14. května) věnovali individuálním aktivizacím. Přímo v jejich bytech jsme procvičovali kognitivní funkce a jemnou motoriku pomocí zásuvných seniorských kostek.

Číst více

Dětské divadelní představení doslova oslnilo

V souvislosti s poděkováním všem maminkám, které slavily v neděli svůj zasloužený svátek, nás v domově B (pondělí 13. května) navštívily děti z místní firemní školky Oskárek. Malí návštěvníci zahráli seniorům krásné divadelní představení O Šípkové Růžence. Všem se akce velmi líbila a tímto moc děkujeme nejen šikovným dětem, ale i personálu, který se jim s láskou věnuje.

Číst více

Nadšení nad ukázkami psích dovedností

Děkujeme slečně Kateřině Košárkové, která navštívila ve druhém květnovém týdnu seniory v domově B se svými psími kamarády Airy a Sany. Pro naše uživatele si v rámci canisterapie připravili ukázku dovedností, kterými vyvolali v jejich očích i tvářích nadšení a úsměvy.

Číst více

Vzpomínání na život a dílo Jiřiny Bohdalové

Ve čtvrtek 9. května si senioři v domově B, v rámci vzpomínek na známé osobnosti, tentokrát povídali o životní cestě a díle herečky Jiřiny Bohdalové.

Číst více

Výlet lodí si i senioři z „Céčka“ báječně užili

Ve druhém  týdnu měsíce května se také pro seniory z domova C konal výlet lodí po Baťově kanále. 🛳️ Vskutku úžasnou plavbu jsme si užili na „arše“ NOE, jejíž majitelé jsou manželé Šulcovi z Vnorov, kteří se nám plně věnovali. Podrobně nás seznámili s historii plaveb na Baťově kanále, nechybělo drobné občerstvení a na závěr ani zpěv při kytaře. Na palubě s námi byla i paní Světlana Benedíková, díky které se akce uskutečnila jako součást projektu Ježíškova vnoučata. Velmi nám s organizací a průběhem výletu pomohli také studenti Otrokovického gymnázia. Všem moc děkujeme!

Číst více

Den pro krásu

Den krásy v domově  B. To bylo úterý 7. května, kdy se studentky střední školy oděvní a služeb Vizovice  věnovaly uživatelkám, které si mohly nechat upravit obočí, udělat manikůru nebo si nechat vytvořit jarní účes. Studentkám děkujeme za velmi příjemné dopoledne.

Číst více

Jedinečná plavba po hladině Baťova kanálu

Senioři z domova B měli v pondělí 6. května možnost, díky daru od paní Světlany Benedíkové, vyplout výletní lodí NOE po Baťově kanálu. Majitelé lodě, manželé Šulcovi, si pro uživatele připravili zajímavou přednášku. Účastníci se dozvěděli, že Baťův kanál představuje technickou památku spojující šedesátikilometrový úsek mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi. Do akce se zapojili i studenti Otrokovického gymnázia a byli nám ve všem nápomocni. Jedinečná vodní cesta umožnila seniorům poznat kraj kolem řeky Moravy netradičním způsobem. A proto Světlaně Benedíkové velmi děkujeme za nevšední příležitost, kterou nám všem poskytla.

Číst více

Stavění májky

V domově  B jsme nezapomněli na tradice a druhý den v měsíci květnu  byla pro naše uživatelky  v zahradě domova postavena MÁJKA, kterou si vlastnoručně seniorky nazdobily.

Číst více

Čím jsme byli…

Po prvním májovém dni – 2. května,  proběhly v domově C oslavy SVÁTKU PRÁCE. Na této akci senioři vzpomínali na svá povolání, která vykonávali ve svém životě a také na průběhy prvomájových oslav. Součástí akce byl i zábavný kvíz, kdy jsme hádali profese podle typických předmětů a oblečení.

Číst více

Čarodějný den plný magie a kouzel

Poslední dubnový den se senioři v domově C připravovali na Filipojakubskou noc. Při účasti zkušených, ale i hodných čarodějnic jsme se naučili několik osvědčených zaklínadel, namíchat různé elixíry a společně si i zatančili.🧙‍♀️

Číst více

Dobrá nálada a pohoda s nejvěrnějšími přáteli

Na pátek 26. dubna se senioři v domově B velmi těšili. Důvodem byla oblíbená canisterapie s nejvěrnějšími přáteli člověka. Přítomnost „party“ jezevčíků opět dodala našim uživatelům dobrou náladu a celkovou pohodu.

Číst více

Příjemné odpoledne při poslechu Ženského pěveckého sboru

Víkendové vystoupení ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU OTROKOVICE v domově B se uskutečnilo 27. dubna. Senioři prožili velmi příjemné sobotní odpoledne a tímto všem učinkujícím za vystoupení a čas věnovaný našim uživatelům velmi děkujeme.

Číst více

Rikšou na jarní projížďce

Příchod jarních teplých dnů v posledním dubnovém týdnu přivítali senioři v domově B cykloterapií, do které se zapojili také studenti gymnázia Otrokovice. Ti zájemkyně o projížďku na čerstvém vzduchu ochotně povozili v rikše, a to na trase cyklostezky podél řeky Moravy. Ohlasy byly jednomyslné – báječné, parádní apod.

Číst více

Dveře kavárny Pohoda opět dokořán

Kavárna Pohoda v domově B opět přivítala své pravidelné hosty, a to ve čtvrtek 25. dubna. Senioři si velmi pochutnali na výborných pohárech, při kávě a zákusku poseděli s přáteli a prožili tak společně velmi příjemné odpoledne.

Číst více

Přehlídka kraslic i ukázka ručního zdobení

Ani letos nechyběla v domově C velká dubnová výstava velikonočních kraslic s ukázkami zdobení technikou ruční malby. Ruční zdobení nám předvedla naše pečovatelka Liduška a všichni její umění obdivovali. Moc děkujeme Lidušce Matochové za uspořádání této krásné výstavy.

Číst více

Hudební okénko s Johannesem Brahmsem

V rámci Hudebního okénka jsme si v úterý (23. dubna) v domově B připomněli život a dílo německého hudebního skladatele, klavíristy a dirigenta Johannese Brahmse.

Číst více

Vystoupení zdravotních klaunů pobavilo a rozesmálo

Ve čtvrtek 18. dubna nás v domově  C navštívili profesionální ZDRAVOTNÍ KLAUNI, a to v rámci akce Turné plné smíchu. Jejich návštěva byla plná dobré nálady a zanechala u našich seniorů nesmazatelné zážitky. Každý měl možnost si s klauny zazpívat nebo zatančit. Toto úžasné setkání se konalo díky paní Petře Kučerové, která nám tak naše přání splnila v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Moc děkujeme!

Číst více

Setkání generací v duchu velikonočních svátků

V polovině 3. dubnového týdne se v domově C konalo mezigenerační setkání žáků VIII. třídy ZŠ Malenovice s našimi seniory. Akce se nesla v duchu blížících se velikonočních svátků, kdy si pro nás studenti připravili krátké pásmo písniček, malování vajíček a soutěž Riskuj.🥚🐥🐰Moc děkujeme!

Číst více

Jak si upekli, tak si i velmi pochutnali

Příjemné setkání, věnované vzpomínkám na velikonoční zvyky a tradice, proběhlo ve čtvrtek 18. dubna v domově C. 🐣 Celou řadu činností, pro období těchto svátků typických, jsme si vyzkoušeli a v závěru pak pochutnali na společně upečeném beránku a jidáších. 🌷

Číst více

Vzkazujeme – pro koledníky vše připraveno!

V domově B se o Zeleném čtvrtku (18. dubna) sešly naše uživatelky, aby společně nabarvily sváteční vajíčka. Tvůrčí dílo se perfektně podařilo a seniorky tak mohou přivítat návštěvy koledníků na Velikonoční pondělí.

Číst více

Zábavné dopoledne s malenovickými školáky

Seniory v domově B navštívili ve středu 17. března žáci ZŠ z Malenovic. Ti si připravili pro naše uživatele aktivní dopoledne naplněné zábavnými kvízy, hrami i hudební produkcí, a to plně pod taktovkou dobré nálady. Všem mladým lidem, kteří věnovali čas našim uživatelům, srdečně děkujeme.

Číst více

Výstavka a malování velikonočních kraslic

Zvyky a tradice na Velikonoce, spojené s ukázkou velikonočních kraslic, ale také jejich malováním – to vše si v úterý 16. dubna vyzkoušeli naši uživatelé v domově B.
Děkujeme paní Ludmile Matochové, zaměstnankyni SENIORu, která jim věnovala svůj volný čas a předvedla své umění. Senioři tak měli možnost vyzkoušet si malování vajíček a také si některá odnést s sebou domů.

Číst více

Sváteční příprava symbolů Velikonoc

V rámci příprav na velikonoční svátky, jsme si v pondělí 15. dubna v domově C společně upekli beránka a jidáše – symboly Velikonoc. Všichni se s nadšením zapojili do přípravy těsta a výroby jidášů se skořicí a medem. Také jsme si o těchto klasických pokrmech povídali a zavzpomínali na různé recepty, které jsme doma dříve používali.

Číst více

Vydařené pečení svátečního beránka

Přípravy na sváteční dny jsou v domově B v plném proudu. Hned na začátku týdne (pondělí 15. dubna), si uživatelky společně upekly a nazdobily beránka. Zároveň zavzpomínaly, jak to chodilo v domácnostech dříve a jak probíhaly rodinné přípravy na velikonoční svátky.

Číst více

Velikonoční tvoření spolu se studenty UTB

V pátek 12. dubna studenti FaME UTB ve Zlíně pozvali seniory z domova B k VELIKONOČNÍMU TVOŘENÍ. Společně si zhotovili drobné dekorace jako například vlněná vajíčka, pletené pomlázky nebo bambulková kuřátka, kterými si vyzdobí své byty, nebo obdarují vnoučata. Studentkám velmi děkujeme za čas, ochotu a vstřícný přístup k aktivitám našich uživatelů.

Číst více

Milá návštěva našich psích kamarádů

Ke konci minulého týdne (pátek 12. dubna), nás v domově C navštívili naši psí kamarádi, tentokráte v rámci skupinové canisterapie. Udělali radost nejen seniorům našeho domova a v domácnostech Čtyřlístek a Pampeliška, ale i seniorům v denním stacionáři, kteří se této terapie zúčastnili.

Číst více

Příjemné dopoledne ve videokavárničce

V naší oblíbené VIDEOKAVÁRNIČCE jsme v domově C (ve čtvrtek 11. dubna), společně strávili příjemné dopoledne u dobré kávy nad prezentací fotografií z kulturních akcí za uplynulé období.

Číst více

Zahradnická činnost součástí ozdravných terapií

V souladu s příchozím jarem proběhla ve společenském sále domova C (středa 10. dubna) akce s názvem ZAHRADNÍ TERAPIE. Společně jsme se tentokrát věnovali přesazování přísad a rostlin. 🌱

Číst více

Co recept, to vynikajicí chuť!

V domově B senioři věnovali část středy 10. dubna opět vzpomínkám v kuchyni. Tentokrát se zaměřili na přípravu jarní pomazánky. Tak proběhlo další příjemné setkání, spojené s výměnou zkušeností týkajících se vlastních, oblíbených receptů. Vzájemné ocenění a pochvaly doplnily následnou ochutnávku pikantní pochutiny.

Číst více

Tradiční velikonoční dílna se studentkami

V rámci příprav na oslavu velikonočních svátků proběhla v úterý 9. dubna v domově C tradiční akce – Velikonoční dílna. Ve spolupráci se studentkami Střední školy pedagogické a sociální ze Zlína si mohli naši senioři vyrobit velikonoční přání pro své blízké nebo drobné dekorace s jarními motivy.🐣

Číst více

Zpívání s Naďou Urbánkovou

Hned na začátku druhého dubnového týdne, v pondělí 8. 4., si senioři v domově B, při  hodince muzikoterapie, připomněli dílo české zpěvačky, herečky a moderátorky Nadi Urbánkové, rodným jménem Naděždy Balabánové.
Společně si zazpívali a strávili tak příjemné hudební dopoledne.

Číst více

Známé hity v podání členů Hoffmannova divadla

Velmi zajímavá akce proběhla v pátek 5. dubna v domově C. Ve společenském sále se konalo vystoupení členů Hoffmannova divadla z Uherského Hradiště, kteří si pro nás připravili program s názvem „Známé muzikálové a pohádkové hity“. Představení se uskutečnilo díky paní Kučerové, která nám tak splnila přání v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Tímto chceme dárkyni i účinkujícím moc poděkovat. http://hoffmannovodivadlo.cz/

Číst více

Kulinářská pochoutka na výbornou!

V rámci aktivity „Vzpomínání v kuchyni“ jsme si v domově C (čtvrtek 4. dubna) společně připravili jarní nádivku s bylinkami. Senioři se věnovali přípravě i finální fázi pečení doslova coby zkušení profesionálové a výsledek to bezesporu potvrdil. Spokojenost byla zcela namístě a všichni si moc pochutnali.

Číst více

Společně jsme uctili památku Tomáše Bati

V úterý 2. dubna  si naši senioři připomněli významné výročí narození Tomáše Bati. U Baťovy sochy v parku před hotelem Baťov – Společenský dům se sešli společně se zástupci otrokovické radnice a uctili jeho památku.

Číst více

Výměna zkušeností s úklidem domácnosti

Akce „Ohlédnutí v čase“, tentokrát na téma – úklid domácnosti dříve a nyní – proběhla ve středu 3. dubna v domově B. Senioři zhodnotili své poznatky a zkušenosti s používáním čisticích přípravků a prostředků v průběhu jejich životů až do současnosti.

Číst více

O letech minulých i dnešku Otrokovic

Počátkem dubna se v domově C konal vzpomínkový program OTROKOVICE DŘÍVE A DNES. Tentokrát jsme s paní Liduškou zavzpomínali na prvopočátky vzniku dějin týkajících se vzniku různých oblastí Otrokovic. Zaměřili jsme se na významné objekty těchto oblastí a jejich historii – obecní úřad, kostel s farou, rozsáhlé náměstí a obě školy. Celá diskuze byla doplněna různými fotografiemi a knihami o tomto městě.

Číst více

Práce s loutkou pilířem reminiscenční terapie

Opět nás navštívili členové Divadla bez pravidel, tentokrát v domově B, a to v pátek 29. března. Jedná se o novou metodu v práci se seniory. Loutkovodiči (přesněji manipulátoři) marionet Michal a Mikuláš nám krátce představili svou činnost – ,,využíváme základních technik reminiscenční terapie, dramatických technik a práce s loutkou. Právě práce s loutkou je pilířem naší práce. Pomocí loutky dokážeme zbourat pomyslnou bariéru mezi lektorem a seniorem. Naše loutky nepovažujeme za věci, ale za osobnosti s charakterem, a tak s nimi přistupujeme i k seniorům“.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat paní Anně Pospíšilové , která nám představení dopřála v rámci „Ježíškových vnoučat“.

Číst více

Přátelský turnaj v šipkách

Dne 28. března proběhl turnaj v šipkách, mezi SENIOREM B, DS Kvasice a domovy z Loučky i Nezdenic. Senioři z budovy B se umístili na krásném druhém místě. Děkujeme DS Kvasice za prožití velmi příjemného odpoledne.

Číst více

Šikovné ruce tvořily v keramické dílně

V domově C, poslední březnový týden, jsme otevřeli úplně poprvé v rámci arteterapie keramickou  dílnu. Během terapie jsme si vyzkoušeli práci s keramickou hlínou a tvořili jsme z ní podle naší fantazie různé motivy. ❤️❤️❤️Ježíškova vnoučata moc Vám děkujeme za hlínu a všechny nástroje do naší keramické dílny, které jste nám darovali.

Číst více

Návrat do školních let

U příležitosti Dne učitelů jsme v domově C v rámci reminiscenční terapie (26. března) vzpomínali na téma „Škola, naši spolužáci a učitelé“. Krásné setkání bylo plné osobních vzpomínek seniorů na školní léta. Povídání bylo doplněno ukázkami ze známých filmů a prohlídkou učebnic z dob dřívějších i aktuálních.

Číst více

Vydařená bramboráková párty

Vzpomínkové ohlédnutí v čase – tak nazvaly pracovnice Ergoterapie v domově B středeční odpoledne (27. března). Tentokrát si společně s uživateli připravili oblíbené bramboráky.

Při ochutnávce se zavzpomínalo, jak si kdo bramboráky doma připravoval, a co k nim měl nejraději.

Číst více

Tvůrčí hrátky s barvami na plátně

V pondělí 25. března se senioři v domově B věnovali novince v jejich průběžné ozdravné a tvůrčí činnosti – ARTETERAPII.

Díky projektu Ježíškova vnoučata si tak mohli poprvé vyzkoušet techniku malování na plátno. Všichni vytvořili krásné obrazy, které budou zdobit i energeticky posilovat prostředí jejich bytů.

Číst více

Taneční terapie báječným zážitkem

Dopolední hodinku, v pátek 22. března, senioři v domově C věnovali oblíbené taneční terapií. Po přípravné rozcvičce se tancovalo při lidové i vážné hudbě a všichni si společný tanec náležitě užili.

Číst více

Paní Zimě jsme zamávali na rozloučenou

V závěru 3. březnového týdne (pátek dvaadvacátého)  jsme se seniory z domova B, v souladu se zachováním letité lidové tradice, vynesli Moranu. Jde o symbolický konec nadvlády zimy, které jsme společně zamávali na rozloučenou a naopak přivítali nadcházející jarní dny.

Číst více