Události

SENIOR Otrokovice slaví 25 let

V úterý 25. února 2020 se ve velkém sále Otrokovické BESEDY uskutečnil GALAVEČER SENIORu Otrokovice pořádaný u příležitosti 25. výročí založení organizace. Plný sál, bohatý kulturní program za účasti místních umělců, skvělé aranžmá i celkově příjemná atmosféra. Tak lze ve stručnosti charakterizovat galavečer SENIORu Otrokovice.

V rámci vzpomínkově, hudebně a tanečně laděného programu vystoupily pěvecké sbory otrokovických škol ZŠ Mánesova a Gymnázia Otrokovice, mužský pěvecký sbor HLAHOL, ale také samotní uživatelé SENIORu Otrokovice s ukázkou muzikoterapie. Součástí programu byla i výstava fotografií zachycující prostředí SENIORu Otrokovice a život jeho uživatelů. Ve foyer sálu byly taktéž instalovány tzv. retro koutky navozující prostřednictvím různých rekvizit téměř dokonalou atmosféru starých časů.

Večerem provázel moderátor Josef Zdražil, který do atmosféry v sále vnesl příjemného kolektivního ducha. K tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika RÉVA.

Pozvání na slavnostní galavečer přijalo mnoho vzácných hostů, mezi kterými byli i starostka města Otrokovice Hana Večerková, členka Rady Zlínského kraje Michaela Blahová, emeritní hejtman Stanislav Mišák, emeritní starosta města Otrokovice Jaroslav Budek a emeritní ředitelka SENIORu Otrokovice Ludmila Vabroušková.

Všem moc děkujeme za vydařený večer a těšíme se na další společná setkání!

 

Petra Chmelařová

manažerka pro PR

SENIOR Otrokovice, p. o.

Božena Šupíková oslavila 100-té narozeniny v SENIORu Otrokovice

Významného jubilea se v těchto dnech dožila Božena Šupíková. V pondělí 21. října 2019 v domově C SENIORu Otrokovice, v doprovodu své neteře, oslavila sté narozeniny za účasti starostky města Otrokovice Hany Večerkové, zástupkyň České správy sociálního zabezpečení pp. Minaříkové a Petráňové a vedení SENIORu. Nechyběl ani štáb televize TVS.

Božena Šupíková žije v domově SENIOR C již jedenáct let a stala se tak jednou z jeho prvních obyvatelek. Služby a komplexní péči si pochvaluje a důležitá je zejména její dobrá psychická kondice, podpořená velmi dobrou pamětí. Svůj životní příběh na oslavě bez ostychu svěřila všem gratulantům, pečovatelkám i novinářům.

„Narodila jsem se jako poslední ze sedmi dětí. Rodiče nás vychovávali k poctivosti a slušnosti tak, abychom byli pro republiku platní lidé. O maminku jsem ale přišla už ve svých patnácti letech. Vyrůstala jsem v Rackové, kde jsem chodila do obecné školy a měšťanku jsem už navštěvovala ve Fryštáku. V roce 1934, 22. února, jsem nastoupila do Baťovy školy práce ve Zlíně,“ vzpomíná s neuvěřitelnou přesností oslavenkyně. „Ve Zlíně jsem zažila krásné mládí. Bylo to město, kde to žilo oslavami a různými kulturními akcemi. Zažila jsem ale také těžké chvíle. Když začala německá okupace, vojáci sem vpadli jako kobylky,“ vybavuje si paní Šupíková.

Na otázku, jestli má nějaký recept na dlouhověkost, s úsměvem odpověděla, že tu zdědila po otci, který se dožil 93 let. Zároveň dodala, že za svůj dlouhý život vděčí rodičům, kteří ji dobře vedli a dokázali všechny děti zaopatřit tak, že ani v nejhorších situacích nestrádali hladem.

V současné době si paní Šupíková ráda pochutná na sladkostech, se zaujetím sleduje televizní vysílání a ve svém věku se stále zajímá o politiku.

Přání, kytici i finanční obnos od města Otrokovice předala stoleté dámě starostka Hana Večerková se slovy: „Paní Šupíková, přeji Vám, abyste se těšila dobrému zdraví, abyste byla obklopena samými pozitivními lidmi, a aby se Vám u nás v Otrokovicích stále dobře žilo.“

Lenka Eliášová

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Naši partneři