Archiv

Ve znamení měsíce – sklizeň zeleniny

  15. října 2019

Začátkem třetího říjnového týdne jsme v domově  B  v rámci pravidelné aktivity vzpomínání – Ve znamení měsíce, prováděli sklizeň zeleniny. Společně jsme si připomněli tradiční podzimní činnosti, jako je čištění a skladování  zeleniny a jejího  dalšího využití v kuchyni.

Číst více

Povídání o životě a díle Josefa Zímy

  15. října 2019

V rámci muzikoterapie jsme v pondělí, 14. října, s uživateli v domově B vzpomínali na život a dílo Josefa Zímy. V počátcích televizního vysílání začal  Josef Zíma na obrazovkách vystupovat se svými písničkami, a právě díky tomu se proslavil ve zbytku republiky jako hudební interpret. Mezi jeho nejznámější písničky patří Gina, Milenci v Texaskách, Zelené pláně nebo Bílá vrána. Kromě ústřední písně z pohádkového filmu Martina Friče Princezna se zlatou hvězdou se poprvé prosadil s hitem Jiřího Suchého  Pro Tebe. Později nazpíval celou řadu dalších známých písní, mimo jiné také se zpěvačkou Pavlínou Filipovskou, Janou Petrů a dalšími. Úspěšně vystupoval i v televizi zejména jako úspěšný konferenciér. Za svůj život natočil asi 200 písní a získal i tři zlaté a jednu platinovou desku.

Číst více

Podpora a procvičování smyslových funkcí

  12. října 2019

Také v domově B se během celého roku  věnujeme uživatelům. To probíhá  individuálně u lůžka, nebo v menších skupinkách  prostřednictvím SMYSLOVÉ TERAPIE. Tato terapie představuje další důležitou složku komplexní péče o seniory v sociálních zařízeních i v domácí péči. Podpora a procvičování smyslových funkcí přináší klientovi nejen příjemný pocit, ale zároveň je to pro něj také určitá forma prožití času. Společně s procvičováním smyslů klient projevuje také fyzickou aktivitu, a to slouží k udržení stupně jeho soběstačnosti – např. při samostatném příjmu potravy, při hygieně a dalších běžných denních činnostech.

Číst více

Zahradní terapie věnována pokojovým květinám

  12. října 2019

Uživatelky v domově B se v rámci ZAHRADNÍ TERAPIE věnovaly pokojovým květinám domova. Společně jsme je přesadily a povídaly jsme si, jak o květiny pečovat, aby co nejdéle vydržely krásné a svěží.

Číst více

Příjemné dopoledne u kreslení mandal

  12. října 2019

Uživatelky domova B si ve čtvrtek, 10. října, v rámci pracovních činností pěkně relaxovaly při vymalování mandal. Toto kreslení je příjemná relaxace a oblíbená odpočinková činnost našich uživatelů. Mandala znamená kruh. Kruhový obrazec je sám o sobě díky uspořádaným prvkům zklidňující předlohou. Kreslení mandaly pro nás může být kreativní činností, jejímž výsledkem bude krásný obrázek vhodný k zarámování, nebo relaxační technika, kde až tolik nezáleží na výsledku, ale důležitý je proces tvorby. Nebo v ideálním případě obojí zároveň. V každém případě je kreslení mandaly specifickou výtvarnou technikou, která příznivě ovlivňuje i náš duševní stav a duchovní rozpoložení.

Číst více

Zpracováváme plody naší zahrady – kopr

  12. října 2019

Ve čtvrtek dopoledne jsme v domově  B v rámci vzpomínek v kuchyni zpracovali kopr. Společně jsme si povídali o využití a zpracovaní kopru v domácnostech. Uživatelky kopr čistily a poté jsme vše daly zamrazit. Budeme mít bohatou zásobu na zimní měsíce.

Číst více

Smyslová aktivizace pro kvalitnější život

  12. října 2019

Smyslová aktivizace je koncept, který v našem domově C používáme a snažíme se jej vnést do všedních dnů života našich seniorů. Koncept krom jiného také nabízí možnost, jak nejen propojit dva různé světy pečovaných a pečovatelů, ale také zavzpomínat a zpestřit si volný čas. Smyslová aktivizace posouvá kvalitu poskytované péče výš. Pomáhá nám znovu oživit psychiku člověka a jemu umožňuje plnohodnotně strávit čas.

 

Číst více

Den otevřených dveří zaujal ukázkou služeb a aktivit

  14. října 2019

V průběhu středy 9. října se konal v obou domovech B a C SENIORU Otrokovice Den otevřených dveří. Návštěvníci tak měli možnost osobně poznat interiér jednotlivých zařízení, a to především prostory na společenské a volnočasové aktivity, denní stacionář a pokoje některých uživatelů.  Návštěvníci viděli i ukázku kompenzačních pomůcek. Každý si mohl nechat změřit tlak a glykémii či trénování paměti. Zájemci mohli současně ohodnotit vybavení jídelny či upravenost naší zahrady.

Celkový program obsahoval také projížďku rikšou mezi oběma domovy, a dokonce možnost vyzkoušet si gerontooblek, který simuluje pocity a zdravotní stav seniorů. V nabídce Dne otevřených dveří nechyběla ochutnávka nutričních doplňků a celou akci doplňovaly výstavy výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice a výrobků z výtvarných činností klientů.

Spolupráce se základní uměleckou školou v Otrokovicích pokračovala i dále, tentokráte na hudební notu. Naše uživatele zaujaly děti doslova profesionálním tanečním a hudebním vystoupením, kdy předvedly moderní tance. To vše mělo přímou souvislost s letním tvůrčím pobytem žáků v Chorvatsku, kde se střídavě věnovali sebezdokonalování se v moderním scénickém tanci a různých výtvarných technikách. Taneční a hudební vystoupení žáků ZUŠ získalo od uživatelů domova SENIOR B velké uznání.

Číst více

Duha na obzoru = malý zázrak

  10. října 2019

V dnešní době spatřit na obzoru duhový oblouk, to je skutečnost z kategorie malých zázraků. Proto čtvrteční duhu (10. října) se zaujetím sledovali určitě nejen naši senioři…

 

Číst více

Pochutnaly jsme si na bramborovém guláši

  12. října 2019

Ve středu 9. října, jsme si v domově B uvařili v rámci vzpomínek bramborový guláš. Uživatelky vzpomínaly při vaření na vlastní recepty, a co ony samy nejraději svým rodinám dříve připravovaly k jídlu.

Číst více

Opět jsme si zahráli na netradiční hudební nástroje

  12. října 2019

CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE, jako relaxační technika pro uživatele na budově B. Ve středu, 9. října dopoledne, se naši uživatelé zaposlouchali do tónů různých hudebních nástrojů, také se do terapie aktivně zapojili a nástroje si sami vyzkoušeli rozeznít. Program a terapii mohla zhlédnout také veřejnost v rámci Dne otevřených dveří.

Číst více

Vystoupení žáků Základní umělecké školy

  12. října 2019

V úterý odpoledne ( 8. září ), zavítali mezi naše seniory na domov B, žáci ZUŠ Otrokovice, se svým programem, který si pro uživatele připravili k 80. výročí založení školy. Součástí krásného programu byla a doposud také je, výstava jejich uměleckých prací na budově B, kterou u nás můžete zhlédnout do konce měsíce října.

Číst více

Příjemné dopoledne s perkusními nástroji

  7. října 2019

Muzikoterapie s perkusními nástroji proběhla v domově  B. V pondělí (7. října), si uživatelé prožili velmi příjemné dopoledne. Při terapii hudbou si vyzkoušeli  různé hudební nástroje, zaposlouchali se do tónů a příjemně zrelaxovali.

Číst více

Tisková zpráva 5/2019 – Trénink těla i mysli

  12. října 2019

Víte, jak se dříve říkalo ukončení práce, zvané draní peří? Či jaký byl název metličky z husích brků na potírání? Jaký byl původní výraz pro dnešní sušené švestky? Zatím přemýšlejte, na závěr uvedeme odpovědi…

Vědomostní kvíz na téma „Barvy podzimu“ byl další z bodů aktivizačního programu pro uživatele z domova SENIOR v Otrokovicích. Pracovnice úseku ergoterapie připravily několik „záludných“ otázek s možností výběru ze tří odpovědí. A po závěrečném hodnocení můžeme spokojeně konstatovat, že paměť našim seniorům slouží velmi dobře.

A nyní odpovědi na tři úvodní otázky: a) doderky, b) mašlovačka a c) štěpánky.

 

Přívětivého podzimního počasí využili někteří uživatelé domova SENIOR v Otrokovicích k cykloterapii – projížďce rikšou. Jde o aktivitu, která, opakovaně probíhá ve spolupráci s otrokovickým gymnáziem. Proto uživatele vždy potěší, že přírodu a okolí uvidí i jiným způsobem, než při procházce zahradou či po blízkém okolí SENIORU. Zájemci o jízdu v rikše si tak mohou nejen užívat energii jedinečného zážitku, ale současně se prohlubují jejich vztahy a mezigenerační komunikace s mladými lidmi.  Opět velmi děkujeme studentům Gymnázia Otrokovice za čas, který ochotně věnují našim uživatelům.

Lenka Eliášová

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Číst více

Zábavný kvíz vyzkoušel naši paměť

  7. října 2019

V domově B jsme se ve čtvrtek 3. října, zaměřili na dlouhodobou paměť. Pravidelný zábavný kvíz byl tentokrát na téma podzim. Seniorům tato činnost rozvíjí jejich zachovalé schopnosti a dovednosti  a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Přispívá tak i ke zvyšování kvality jejich života.

Číst více

Opět jsme se projížděli rikšou podél Moravy

  4. října 2019

V pátek 4. října,  probíhala v domově B cykloterapie.  Děkujeme studentům OTROKOVICKÉHO GYMNÁZIA za čas, který věnovali našim uživatelům. Mnoho z nich je pohybově natolik omezených, že se nemohou nikam sami dostat. Vždy se těší, že přírodu a okolí  uvidí i jinak, než z okna. Přirozeně se tak také budují nové vztahy, kdy se prohlubuje mezigenerační komunikace a navíc si senioři  užívají  energii jedinečného zážitku.

Číst více

Pravidelné dopolední skupinové cvičení

  4. října 2019

Každé dopoledne probíhá v domově B skupinové cvičení seniorů, které je ve velké oblibě. Cílem je nejen podpora pohybu, ale i sociální kontakt. Senioři si tak zacvičí v příjemném prostředí svých vrstevníků, se kterými si následně mohou i popovídat.

Číst více

Dětský soubor STUDÁNKA na narozeninové párty

  3. října 2019

Oslava s blahopřáním uživatelům narozeným v měsících srpnu a září proběhla ve středu 2. října ve společenském sále domova C. V doprovodném hudebním vystoupení nám přišly zazpívat děti ze souboru Studánka působícím v základní škole Mánesova Otrokovice. Tentokrát museli být naši jubilanti trpěliví, protože školáci měli letní prázdniny, a proto se celá akce odložila na současné dny. Společně jsme narozeninovou párty oslavili přípitkem, zákuskem a všichni účastníci převzali drobné dárky a květinu. A navíc to byl i čas, příhodný k vzájemně sděleným vzpomínkám na vlastní osudy a životní cesty, kterými naši senioři „kráčeli“ v letech minulých.

Číst více

Tisková zpráva 4/2019 – Aktivní podzim seniorů

  11. října 2019

K pravidelným aktivitám, na které se uživatelé v obou domovech B i C SENIORU Otrokovice velmi těší, patří společné posezení pod názvem Kavárna POHODA. Pracovnice ergoterapie, obslužné a sociální péče v jídelně domova B na prostřené stoly servírovaly opravdu vynikající dobroty. Všichni, kteří kavárnu navštívili, si pochutnali na bohatě zdobených pohárech a vybrali si z pestré nabídky oblíbených zákusků, chlebíčků a z různých druhů kávy.

Především ovocné a zmrzlinové poháry vznikaly zásluhou šikovných rukou organizátorek a spokojenost, dobrá nálada i slova díků ze strany seniorů byly pro ně největším oceněním.

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádal letos již 23. ročník celostátní akce „Týden knihoven“. Cílem aktivit na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen současným, ale i novým čtenářům.

Aktivizační pracovnice v domově C otrokovického SENIORU zorganizovaly v úterý 1. října besedu s malířem, sochařem a spisovatelem Jaroslavem Kovandou. Naši uživatelé, kteří mají zájem o četbu a literaturu, si setkání samozřejmě nenechali ujít. Vyprávění a představení vlastní tvorby bylo doprovázeno hrou na harmoniku. Součástí akce byla také autorská nabídka knih k zakoupení, které zájemcům spisovatel rád podepsal.

 

Uživatelé z domova C SENIORU Otrokovice věnovali úklidu a zazimování naší zahrady první říjnové dny. Původně venkovní aktivita byla díky počasí přesunuta do sálu. Na zahradě totiž máme vyvýšené dřevěné truhlíky, které pracovníci údržby přesunuli do sálu. Práci si zpříjemnili písničkami Karla Gotta (čest jeho památce). Odkvetlé letničky jsme vybrali z truhlíků a připravili nádoby pro podzimní výzdobu. V přípravě na příští jaro jsme posbírali semínka a dali zakořenit řízky muškátů a okrasných kopřiv. Dílo se zdařilo a všichni účastníci zahradní terapie si zaslouží velké poděkování!

Lenka Eliášová

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Číst více

Počasí zahradní terapii neovlivnilo

  3. října 2019

Středeční dopoledne (2. října) senioři z domova C věnovali úklidu a zazimování zahrady. Původně se měla další z programu aktivit konat venku, ale pohled na oblohu naznačoval, že příroda bude proti a každou chvíli začne pršet. Proto jsme se sešli v sále domova C a práci si zpříjemnili písničkami Karla Gotta (čest jeho památce!…vzpomínáme). Odkvetlé letničky jsme vybrali z truhlíků a připravili nádoby pro podzimní výzdobu. V přípravě na příští jaro jsme posbírali semínka a dali zakořenit řízky muškátů a okrasných kopřiv. Dílo se zdařilo a všichni účastníci zahradní terapie si zaslouží velké poděkování!

Číst více

Beseda se spisovatelem v rámci „Týdne knihoven“

  3. října 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá letos již 23. ročník celostátní akce „Týden knihoven“. Cílem aktivit na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen současným, ale i novým čtenářům.

 V popsané souvislosti aktivizační pracovníci v domově C otrokovického SENIORu zorganizovali v úterý 1. října besedu s malířem, sochařem a spisovatelem Jaroslavem Kovandou. Naši uživatele, kteří mají zájem o četbu a literaturu, si setkání samozřejmě nenechali ujít. Vyprávění a představení vlastní tvorby doplňoval hrou na harmoniku blízký příbuzný J. Kovandy. Součástí akce byla také autorská nabídka knih k zakoupení, které zájemcům spisovatel rád podepsal.

Jaroslav Kovanda, ilustrační foto

Číst více

Vzpomínali jsme na humor baviče Petra Novotného

  12. října 2019

V rámci vzpomínání na známé osobnosti jsme si v domově B ( úterý 17. září ), připomněli českého baviče a moderátora Petra Novotného. Zhlédli jsme některé zábavné pořady a jeho další uměleckou tvorbu.  Stal se vyhledávaným estrádním bavičem, jehož styl se vyznačuje přímočarým humorem a výraznou mimikou. Je pětinásobný držitel titulu Bavič roku v anketě TýTý. Věnuje se také produkci, vlastní vydavatelskou a uměleckou agenturu 6P.

 

 

Číst více

Tisková zpráva 3/2019 – Aktivní senioři

  26. září 2019

Atraktivní aktivitou pro uživatele SENIORU Otrokovice se ve středu 18. září 2019 stal již 17. ročník turnaje „Přesná šipka“, který se konal v otrokovické Charitě. Sportovního podniku se zúčastnili zástupci SENIORU B i C.  Po celou dobu turnaje panovala přátelská atmosféra a naši senioři odjížděli s dobrým pocitem a heslem, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Vždyť i 5. místo mezi dvanácti týmy si zcela jistě zaslouží gratulaci!

Opomenout nelze ani jednu z pravidelných terapií – canisterapii, kdy do bytů našich uživatelů přicházejí v doprovodu své majitelky hladkosrstí jezevčíci, hraví a přítulní. Tak tomu bylo i v úterý 17. září, kdy si s nimi opět senioři mohli „popovídat“. Stejně jako pejskům vyhovuje lidské, láskyplné pohlazení, tak i jejich přítomnost vyvolává radostný úsměv a spokojenou náladu.

V nedávných dnech příjemného babího léta se naši senioři vydali objevovat, v rámci aktivity vycházek po blízkém okolí, co vše je k vidění v Otrokovicích. A to nejen to současné, ale hlavně se rádi vracejí tam, kde to znali z dřívějška. Společně navštívili například obchod, kde dříve jedna z klientek pracovala, prohlédli si i nově postavenou prodejnu a další místa včetně památníku Tomáše Bati. Vycházky po okolí si všichni vždy pochvalují a my jsme velmi rádi, že jsme schopni pro více než polovinu uživatelů zprostředkovat kontakt s naším městem.

V první polovině září zaměstnanci domovů B i C SENIORu spojili síly a pro naše uživatele i rodinné příslušníky uspořádali společný velký táborák, který byl symbolickou tečkou za prázdninovým časem. Všichni si pochutnali na výborných špekáčcích a poslechli si táborové písně. Zahrát na kytaru a zazpívat nám přijela Lenka Machalová, a tímto jí současně děkujeme za čas, který nám věnovala. Zájem o uvedenou akci byl nemalý, svědčí o tom účast více než 65 seniorů a několika jejich nejbližších.

 

Lenka Eliášová,

PR manažerka

SENIOR Otrokovice, p. o.

Číst více

Procvičujeme jemnou motoriku

  1. října 2019

Uživatelé domova B, v rámci aktivizačního odpoledne, procvičovali jemnou motoriku. Ta zahrnovala úchopové schopnosti rukou a prstů na ruce, které potřebujeme pro manipulaci s předměty a řadu dalších činností.

 

 

Číst více

Přítomnost „terapeutky“ Lili rozzářila oči a úsměvem tváře

  30. září 2019

Animoterapie s drobnými savci, a to konkrétně s ramlicí Lilinkou, patří v domově B bezesporu k nejoblíbenějším. K uživatelům, kteří mají omezené možnosti kontaktu s přírodou, opět koncem září zavítala na návštěvu naše Lili, a všichni si tak mohli prožít chvilky terapie v soukromí svých bytů.

Číst více

Do Kavárny POHODA na výborné kafíčko a zákusek

  26. září 2019

Naši uživatelé domova B se opět sešli v Kavárně POHODA. Ve čtvrtek 19. září si  při  společném posezení užívali dobré nálady a pohody, ke které si s chutí dali své oblíbené zákusky, poháry nebo dobré kafíčko.

Číst více

Cestovali jsme po lázních Západočeského kraje

  26. září 2019

Ve středu 18. září, si uživatelé v domově  B  pomocí přednášky a videoprojekce,  procestovali Západočeský kraj. Podívali se do známých českých lázní  jako jsou Karlovy Vary a Mariánské  a Františkovy Lázně. Dozvěděli se o blahodárných a  léčebných procedurách, které tyto lázně nabízí.

Číst více

Sportovní odpoledne si všichni užili naplno

  25. září 2019

Významnou součástí aktivizačního plánu pro uživatele v domovech SENIOR v Otrokovicích je i pohybová, motorická činnost. V souladu s popsaným programem, v úterý 24. září, pracovnice úseku ergoterapie v domově B uspořádaly další z poutavých akcí – Sportovní odpoledne. Naši senioři soutěžili v disciplínách zaměřených na přesnost a správný odhad vzdálenosti. Šikovnost a um vyzkoušeli nejdříve cílením na ruské kuželky, poté pokračovali hrou s názvem Mölky (hod dřívkem na očíslované kolíky) a následoval hod míčkem do koše a pétanqueovými koulemi na čáru. O zábavu bylo postaráno i při házení různě zbarvených míčků se záměrem, zasáhnout shodnou barvu namalovanou na terči. Co dodat? Ano, zavládla všeobecná spokojenost, protože zvítězili všichni!

Číst více

Vydařený I. ročník turnaje v ruských kuželkách…a jedeme dál!

  24. září 2019

První, pondělní, den 39. týdne se v domově C uskutečnil turnaj v ruských kuželkách. Významný je tím, že se jedná o 1. ročník, kterého se zúčastnila tříčlenná družstva ze sesterského domova B, Charity z Otrokovic a samozřejmě pořádajícího domova C. Na další ročník již plánujeme pozvat týmy i z ostatních seniorských domovů.

Přesto, že počasí už sice bylo podzimní, na náladě to nikomu z účastníků neubralo. A především – mnozí z nich byli velmi rádi, že se jim splnilo velké přání – setkat se a pohovořit si se svými vrstevníky z jiných zařízení. 🙂

Číst více

Vzdělávací kurz Předlékařské první pomoci

  23. září 2019

Ve čtvrtek 19. září se v prostorách domova C uskutečnil vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách, a to na téma PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC. Díky odbornému vedení PhDr. Mgr. Radima Křiváka, BBA z pobočky záchranářské organizace Rescue Pardubice v Uherském Hradišti, jsme si vyzkoušeli a nacvičili základní pravidla první pomoci.

Ilustrační foto

Číst více

Věrní jezevčíci nadále vítanými příchozími :-)

  20. září 2019

Ve třetím zářijovém týdnu si mohli uživatelé domova B opět, v rámci canisterapie, „popovídat“ s oblíbenými jezevčíky, kteří nás pravidelně navštěvují.

Číst více

Na vycházkách poznávají, jak se mění tvář města

  20. září 2019

Senioři z domova C se v nedávných dnech, při vycházkách po blízkém okolí, vydali objevovat nejen vše současné, ale hlavně se rádi vracejí tam, kde to znali z dřívějška. Společně navštívili například obchod, kde dříve jedna z klientek pracovala, ale prohlédli si i nově postavenou prodejnu a mnohá další místa včetně památníku Tomáše Bati. Vycházky po okolí si všichni vždy pochvalují a my jsme velmi rádi, že jsme schopni našim uživatelům zprostředkovat kontakt s městem Otrokovice.

Číst více

Přátelský turnaj „Přesná šipka“

  18. září 2019

Ve středu 18. září se zástupci obou domovů B a C  zúčastnili již 17. ročníku turnaje „Přesná šipka“, který se konal na Charitě v Otrokovicích. Po celou dobu turnaje panovala přátelská atmosféra a naši senioři odjížděli s dobrým pocitem a heslem, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!!!  

Číst více

Návštěva poníků opět potěšila

  18. září 2019

Ve druhém zářijovém týdnu nás opakovaně navštívili poníci v rámci hipoterapie. Využili jsme tak jednu z posledních možností strávit ještě chvíle venku a v átriu našeho Domova se s nimi potěšit.

Číst více

Opékání špekáčků symbolickou tečkou za prázdninami

  17. září 2019

Zaměstnanci domovů B i C spojili své síly a pro naše uživatele, ale také jejich rodinné příslušníky, uspořádali společný velký táborák, který byl symbolickou tečkou za prázdninovým časem. Všichni si pochutnali na výborných špekáčcích a poslechli si táborové písně. Zahrát na kytaru a zazpívat nám přijela Lenka Machalová, a tímto jí současně děkujeme za čas, který seniorům věnovala.

Číst více

Pravé domácí lečo uspělo na jedničku s *

  17. září 2019

V rámci vzpomínek v kuchyni (středa 11. září) jsme v domově B zpracovali úrodu naší zahrady a naše uživatelky se pustili do vaření leča…

To bylo pochutnáníčko! 🙂

Číst více

Báječný den v kroměřížské Květné zahradě

  17. září 2019

Senioři z domova B si zpříjemnili poslední teplé dny výletem do KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI. Pro naše uživatele to byl krásný zážitek a doslova pohodově prožitý den.

Číst více

Canisterapeutická symbióza vytváří radost a dobrou náladu

  12. září 2019

Po nějaké době nás v domově C opět, počátkem září, navštívili naši psí kamarádi, a to v rámci individuální canisterapie. Přítomnost přítulných jezevčíků udělala všem zúčastněným seniorům velkou radost. 🙂

Číst více

Přehlídka čtvrtletních akcí ve videokavárně

  11. září 2019

V domově B jsme v úterý 10. září  v rámci VIDEOKAVÁRNY vzpomínali u prezentace fotografií, na kulturní akce a aktivity, které jsme společně prožili v uplynulém čtvrtletí.

Číst více

Práce na zahradě v rámci terapie

  10. září 2019

V minulém týdnu ( středa 4. září ) se v domově C za krásného slunečného počasí konala ZAHRADNÍ TERAPIE, kdy jsme se společně zapojily do péče o naši zahrádku v átriu domova. Atmosféra byla během terapie uvolněná a radostná, kdy seniorky zavzpomínalo i na své zahrádky a na to, jak o ně dříve pečovaly.🌺🌺

Číst více

Bramboráčky od našich babiček

  10. září 2019

Ve čtvrtek 5. září  jsme si na přání uživatelů v domově C usmažili BRAMBORÁKY. Během přípravy těsta se všichni aktivně zapojili a zavzpomínali i na to, jak dělali bramboráky dříve doma.

Číst více

Mrkvová pomazánka gastronomickou lahůdkou

  6. září 2019

Začátkem září si uživatelé v domově  B pochutnali na  mrkvové  pomazánce, kterou si sami vyrobili v rámci vzpomínek v kuchyni.

Číst více

Soutěž v ruských kuželkách patří k oblíbeným aktivitám

  9. září 2019

V átriu domova C si senioři zahráli (pátek 30. srpna) velmi oblíbené ruské kuželky. Hrací pole bylo zhotoveno nově v letošním roce, a to díky projektu Ježíškova vnoučata.

Číst více

Poutavá beseda na téma Cestování

  2. září 2019

Ve čtvrtek 29. srpna se v domově C konala beseda na téma CESTOVÁNÍ, kterou si pro nás připravila dobrovolnice Miloslava Abrlová. Poutavě nám vyprávěla zajímavosti o své cestě na Maltu a povídání doplnila fotografiemi. Tímto moc děkujeme.

Číst více

Vzpomínání na čas dovolených

  2. září 2019

Závěrem prázdninového času jsme v domově B vzpomínali na dovolené našich uživatelů, ale i naše, jaké země jsme procestovali a co všechno nás na dovolených potkalo.

Číst více

DOŽÍNKY – oslava v duchu lidové tradice

  9. září 2019

Ke konci prázdnin – v úterý 27. srpna,  jsme se v domově B  rozloučili s létem a proběhly DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI. Uživatelé si zazpívali u cimbálu, zhlédli taneční a pěvecké vystoupení krojovaných žen, a také byly podávány dobroty z grilu…

Číst více

Pochutnali jsme si na lívancích

  2. září 2019

V posledním srpnovém týdnu jsme se s uživateli domova B společně pustili do smažení  lívanců podle osvědčené receptury naší uživatelky😋. Lívance se nám povedly na výbornou a všichni jsme si na nich skvěle pochutnali.

Číst více

Z Hostýna si přivezli krásné zážitky

  26. srpna 2019

V závěru předposledního srpnového týdne se senioři z domova C zúčastnili výletu na Hostýn. I přesto, že bylo chladnější počasí, užili si návštěvu významného poutního místa na maximum. Prohlédli si okolí, zúčastnili se bohoslužby v bazilice a nezapomněli ani na příjemné posezení a osvěžení v cukrárně. Všichni si přivezli krásné zážitky.

Číst více

Tvoření v keramické dílně

  22. srpna 2019

Ve středu 21. srpna, pracovali uživatelé domova C v rámci terapie  s keramickou hlínou. Jejich krásné výrobky ještě čekají na vypálení a glazuru, a poté na umístění v jejich bytech, kde jim budou sloužit jako závěsná ozdoba.

Číst více

V okénku hudebních osobností Bedřich Smetana

  20. srpna 2019

V rámci HUDEBNÍHO OKÉNKA  (pondělí 19. srpna),  jsme s uživateli v domově B vzpomínali na život a dílo slavného českého skladatele Bedřicha Smetany.

Číst více

Naši partneři