Certifikáty

Vážka

Vážka® je systém certifikace, který uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. (ČALS) provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby osobám s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení zájemce o certifikaci, kdy je hodnocena celá řada kritérií (např. individualizace přístupu ke klientům, možnosti volnočasových aktivit, zdravotní péče atd.) Audit provádí tým auditorů ČALS.

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace získal pro službu domov se zvláštním režimem certifikát Vážka® poprvé v roce 2012 a od té doby byl již 4x obhájen. Naposledy v roce 2021, kdy ze závěrečné hodnotící zprávy auditorů vyplynulo celkové vysoké bodové hodnocení (90,50 bodů), které řadí naši organizaci kvalitou, odborností i profesionalitou práce mezi nejlepší a nejkvalitnější zařízení v tomto oboru v České republice. Cílem je dosaženou kvalitu péče o seniory zachovat i do budoucna, popřípadě hledat možnosti jejího dalšího posunutí, a tím uživatelům služby dopřát důstojný a spokojený život.

Bazální stimulace v péči o seniory

Bazální stimulace® je ošetřovatelský koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Péče je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti člověka (komunikační a pohybové). Koncept Bazální stimulace® vychází z předpokladu individuální strukturované péče na základě biografické anamnézy jedince. Druhým podstatným faktorem pro tuto péči je integrace nejbližších do péče.

Tato ošetřovatelská péče umožňuje neustálý přísun podnětů z vlastního organizmu a také z jeho okolního světa. Cílem je podpora rozvoje vlastní identity seniora, umožnit mu orientaci na svém těle a následně v jeho okolí a podpora komunikace na úrovni jemu adekvátních komunikačních kanálů. U seniorů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

V SENIORu prošla většina pracovníků sociálních služeb základním kurzem bazální stimulace a část z nich i kurzem nadstavbovým, které lektorovali odborníci z Institutu bazální stimulace. Prvky bazální stimulace se využívají v péči o seniory na všech podlažích budovy C (v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem a v denním stacionáři) i v domově pro seniory na budově B. V roce 2016 jsme úspěšně prošli resupervizí bazální stimulace a stali jsme se Certifikovaným pracovištěm. I nadále se věnujeme vzdělávání v oblasti bazální stimulace – pro naše zaměstnance chystáme v příštím roce základní i nástavbový kurz BS.

Více informací můžete nalézt ZDE.

Pracoviště proškolené v paliativní péči

SENIOR Otrokovice, p o. navázal na dlouhodobou spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí CURATIO EDUCATION, která pro zaměstnance SENIORu připravila ucelenou nabídku vzdělávacích programů pro oblast paliativní péče akreditovaných MPSV. Zaměstnanci organizace v průběhu jednoho až dvou let získali nejen základní vhled do problematiky paliativní péče v sociálních službách, ale naučili se i získané informace aplikovat při své práci. Certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“ je udělován na dobu tří let.

Naši partneři