Dokumenty

Zvětšit písmo |

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a s pravidly návštěv

Žádost o umístění – domov pro seniory

Zpráva o hospodaření za rok 2019

SENIORská vlaštovka 2020-3

Žádost o umístění – domov se zvláštním režimem

SENIORská vlaštovka 2020-2

SENIORská vlaštovka 2020-1

SENIORská vlaštovka 2019-4

SENIORská vlaštovka 2019-3

Návrh střednědobého výhledu hospodaření SENIORu Otrokovice 2020 – 2021

Zpráva o hospodaření za rok 2018

SENIORská vlaštovka 2019-2

SENIORská vlaštovka 2019-1

SENIORská vlaštovka 2018-4

Zřizovací listina

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociálních služeb – kapacita lůžek domova pro seniory a domova se zvláštním režimem k 1.1.2014

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociální služby domov pro seniory – snížení kapacity lůžek k 1.6.2013

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociání služby denní stacionář od 1.1.2013 a ukončení registrace centra denních služeb k 31.1.2012

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace – ukončení služby chráněné bydlení – 1.1.2012

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace pečovatelské služby – 1.1.2012

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociální služby – domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby – 24.1.2011

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociální služby – domov pro seniory, chráněné bydlení – 27.1.2010

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociální služby – pečovatelská služba, centrum denních služeb, odlehčovací služba, domov pro seniory, chráněné bydlení – 18.9.2009

Zpráva o hospodaření za rok 2017

Zpráva o hospodaření za rok 2016

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007

Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku

Mezinárodní spolupráce v komunitním plánování sociálních služeb

Žádost o umístění – odlehčovací služba

Žádost o zavedení pečovatelské služby

Žádost o přijetí – denní stacionář

Informace o ochraně osobních údajů při žádosti o poskytování sociální služby

Lékařský posudek – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

Lékařský posudek – odlehčovací služba

Lékařská zpráva ke přijetí do denního stacionáře

SENIORská vlaštovka 2018-3

SENIORská vlaštovka 2018-2

SENIORská vlaštovka 2018-1

SENIORská vlaštovka 2017-4

SENIORská vlaštovka 2017-3

SENIORská vlaštovka 2017-2

SENIORská vlaštovka 2017-1

Naši partneři