Dokumenty SENIORu

Finanční podpora sociálních služeb poskytovaných SENIORem Otrokovice, p. o.

Návrh střednědobého výhledu hospodaření SENIORu Otrokovice 2020 – 2021

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociálních služeb – kapacita lůžek domova pro seniory a domova se zvláštním režimem k 1.1.2014

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociální služby domov pro seniory – snížení kapacity lůžek k 1.6.2013

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociání služby denní stacionář od 1.1.2013 a ukončení registrace centra denních služeb k 31.1.2012

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace – ukončení služby chráněné bydlení – 1.1.2012

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace pečovatelské služby – 1.1.2012

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociální služby – domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby – 24.1.2011

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociální služby – domov pro seniory, chráněné bydlení – 27.1.2010

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociální služby – pečovatelská služba, centrum denních služeb, odlehčovací služba, domov pro seniory, chráněné bydlení – 18.9.2009

Naši partneři