Sazebníky

Sazebník platný od 1. 7. 2024

Příloha č. 2 Sazebník fakultativních služeb 1. 2. 2023

Příloha č. 3 Sazebníku úhrad DSt 1. 2. 2024

Příloha č. 4 Sazebníku úhrad PS SENIOR 1. 7. 2024

Naši partneři