Naše služby

Zvětšit písmo |

O domově se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním. Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Senior Otrokovice budova B

SENIOR B Otrokovice na ulici K. Čapka 1615 poskytuje své sociální služby od roku 2000 v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě, který je majetkem města Otrokovice a příspěvková organizace města SENIOR Otrokovice má budovu převzatu do užívání.

Budova je umístěna na okraji Otrokovic v bezprostřední blízkosti zastávky městské hromadné dopravy. V budově jsou poskytovány dvě sociální služby: Domov pro seniory a Odlehčovací služby.

Do budovy je bezbarierový přístup, v přízemí se nachází bezbarierové obytné jednotky. Rovněž ostatní společné prostory jsou bezbariérové, v budově se dá využít výtah.
V přízemí se nachází vstupní hala, velká jídelna, která slouží zároveň jako společenská místnost pro připravované kulturní akce. Dále jsou v přízemí umístěny: kancelář sociální pracovnice, pracovna sester, pracovna vedoucí PSS a PSS (pečovatelek), centrální koupelna, prostory pro pedikúru a masáže, prádelna, sušárna a další technické zázemí.
V budově se dále nachází pracovna vedoucí sestry, ordinace lékaře, klubovna s knihovnou, tělocvična a místnost pro realizaci volnočasových aktivit uživatelů.

Poslání odlehčovací služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů.

Číst více

Poslání Domova pro seniory

Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

O pečovatelské službě

Pečovatelská služba SENIORu Otrokovice je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech na území města Otrokovice a v rámci mikroregionu Otrokovicka.

Dále je pečovatelská služba poskytována v Domech s pečovatelskou službou (Nivy 283, Hlavní 1161) v Otrokovicích, kde má své zázemí a středisko osobní hygieny.

Pečovatelská služba připravuje během roku nejen pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou, ale i pro uživatele terénní pečovatelské služby, zajímavé kulturní akce a spolupracuje s místním Klubem důchodců, který sídlí v těsné blízkosti pečovatelské služby. V rámci zprostředkování dobrovolníků spolupracuje s centrem Maltézké pomoci Otrokovice.

Pravidla poskytovaní odlehčovací služby

Poskytované služby

V domově pro seniory a u odlehčovací služby poskytujeme, ubytování, praní, žehlení a drobné úpravy, úklid, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele.

Číst více

Domov se zvláštním režimem poskytuje

Pravidla poskytování služby pobytu

Podmínky přijetí

Aktivity

Kulturní a společenské aktivity v pobytových službách SENIORu B – domov pro seniory, odlehčovací služba:

Běžný život v zařízení se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Uživatelé, kteří mají zájem se aktivně podílejí na přípravách kulturních akcí a zapojují se do organizování volnočasových aktivit, např. hraním na hudební nástroje při hudební hodince.

Číst více

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k udržení soběstačnosti uživatele.

Číst více

Pravidla domova se zvláštním režimem

Budova Senior C

Ceník domova se zvláštním režimem

Domov pro seniory | Budova C

Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Poskytované pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Ceník pečovatelské služby

Fotogalerie pečovatelské služby

Denní stacionář

Posláním denního stacionáře je individuálním přístupem vytvářet v uživatelích pocit jistoty, bezpečí a prostřednictvím vhodných aktivit podporovat udržení jejich schopností a soběstačnosti. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a které poskytne prostor pro setkávání s vrstevníky.

Číst více

O denním stacionáři

V budově C SENIORu, na ulici třída Spojenců 1840, Otrokovice-Baťov se nachází sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ, která je určena osobám (starším 45 let) s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

Číst více

Zahájení poskytování služby

Přehled služeb denního stacionáře

Pravidla pobytu v denním stacionáři

Ceník denního stacionáře

O centru pomoci

V současné době bohužel kolem nás přibývá osob trpících demencí. V SENIORu Otrokovice funguje „CENTRUM POMOCI“, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím při zvládání úskalí každodenního života.

Číst více

Naši partneři