Pečovatelská služba

O pečovatelské službě

Pečovatelská služba SENIORu Otrokovice je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech na území města Otrokovice a v rámci mikroregionu Otrokovicka.

Pečovatelská služba připravuje během roku ve spolupráci s pobytovými službami SENIORu zajímavé kulturní akce a spolupracuje s místním Klubem důchodců, který sídlí v těsné blízkosti pečovatelské služby. V rámci zprostředkování dobrovolníků spolupracuje s centrem Maltézké pomoci Otrokovice.

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k udržení soběstačnosti klienta.

Číst více

Poskytované pečovatelské služby

Zahájení poskytování služby

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují pečovatelskou službu, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály – informační leták služeb SENIORu a podrobné letáky jednotlivých služeb, případně sazebníky služeb. Základní informace o poskytovaných službách je možné získat také na internetových stránkách naší organizace.

Při jednání se zájemci o pečovatelskou službu je dodržován princip osobního jednání buď přímo v kanceláři PS nebo u zájemce v domácnosti  dle jeho aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik za ně zaplatí, jaké jemu i poskytovateli vyplývají z případného vztahu práva a povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb služby jiné.

Jestliže jste již projednali s vedoucí pečovatelské služby podrobnosti a rozhodli jste se, že pečovatelskou službu využijete, postupujete následovně:

  • u nás si vyzvedněte žádost o pečovatelkou službu nebo si žádost můžete stáhnout přímo zde
  • vyplňte žádost, vlastnoručně ji podepište, přiložte potvrzení o přiznaném příspěvku na péči
  • vyplněnou žádost podejte u sociální pracovnice, příp. zašlete poštou na naši adresu
  • v případě možného zahájení poskytování pečovatelské služby s Vámi dohodneme všechny podrobnosti poskytování pečovatelské služby, které budou uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“ včetně rozsahu odebíraných služeb.

Sazebník úhrad za sociální služby

Naši partneři