Domov se zvláštním režimem

O domově se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním. Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Domov se zvláštním režimem poskytuje

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby – domov se zvláštním režimem (SENIOR C)

Naši partneři