Odlehčovací služby

Poslání odlehčovací služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí, a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů.

Číst více

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby – odlehčovací služba (SENIOR B)

Popis realizace poskytování sociální služby – odlehčovací služba (SENIOR C)

Naši partneři