O centru pomoci

V současné době bohužel kolem nás přibývá osob trpících demencí. V SENIORu Otrokovice funguje „CENTRUM POMOCI“, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím při zvládání úskalí každodenního života.

Centrum nabízí:

• Poradenství (konzultace) určené lidem, kteří trpí demencí a jejich rodinným příslušníkům či přátelům.
V rámci individuálních konzultací získávají pečující psychickou podporu a komplex informací, které se týkají péče o nemocného člena rodiny – např. diagnózy, léčby, průběhu nemoci, přístupu a komunikaci s nemocným, informace z oblasti sociálně-právní, forem institucionální pomoci a další.

• Rodinným pečujícím o osoby trpící demencí nabízíme pomoc a podporu také v rámci svépomocných skupin.
Jedná se o setkání, která rodinným pečujícím nabízejí příjemné místo, kde mohou získat celou řadu informací (často jsou na setkání zváni odborníci, kteří odpovídají na konkrétní otázky) o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí. Termín konání skupiny bude zveřejňován na webových stránkách SENIORu.

• Bezplatné vyšetření paměti – na základě předchozí osobní či telefonické objednávky provádí pracovnice denního stacionáře. V případě potřeby získáte i kontakty na lékaře za účelem dalšího odborného vyšetření.

• Informace o terénních i ambulantních službách SENIORu, protože ty jsou mnohdy dostačujícím řešení Vaší situace a mohou přechodně převzít péči o Vašeho blízkého.

Kontaktní osoba centra: Mgr. Alena Dušková – sociální pracovnice
SENIOR – budova C, ulice třída Spojenců 1840, Otrokovice
Tel: +420 576 771 671; +420 773 558 106

Naši partneři