O centru pomoci

V současné době kolem nás přibývá osob trpících demencí. V SENIORu Otrokovice funguje „CENTRUM POMOCI“, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím při zvládání úskalí každodenního života.

Centrum nabízí

poradenství (konzultace) určené lidem, kteří trpí demencí a jejich rodinným příslušníkům či přátelům

V rámci individuálních konzultací získávají pečující psychickou podporu a komplex informací, které se týkají péče o nemocného člena rodiny – např. diagnózy, léčby, průběhu nemoci, přístupu a komunikace s nemocným, informace z oblasti sociálně-právní, forem institucionální pomoci a další.

rodinným pečujícím o osoby trpící demencí nabízíme pomoc a podporu také v rámci svépomocných skupin

Jedná se o setkání, která rodinným pečujícím nabízí příjemné místo, kde mohou získat celou řadu informací o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe (často jsou na setkání zváni odborníci, kteří odpovídají na konkrétní otázky) a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí.

bezplatné vyšetření paměti

Na základě předchozí osobní či telefonické objednávky provádí pracovnice denního stacionáře. V případě potřeby získáte i kontakty na lékaře za účelem dalšího odborného vyšetření.

informace o terénních i ambulantních službách SENIORu, protože ty jsou mnohdy dostačujícím řešením Vaší situace a mohou přechodně převzít péči o Vašeho blízkého

 

ČALS a její strategie P-PA-IA

Jsme kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a využíváme strategii P-PA-IA.

Zkratka P-PA-IA označuje jednotlivá stadia vývoje demence, která jsou spojena s nároky na péči a podporu. „P“ označuje první stadium, které vyžaduje zejména podporu, psychologickou pomoc a poradenství. „PA“ je zkratkou pro programové aktivity, které jsou potřebné zejména ve druhém stadiu. „IA“ označuje individuální asistenci nutnou ve třetím stadiu, tedy při pokročilé demenci. Poskytování jednotlivých typů péče vyplývá z potřeb lidí s demencí v jednotlivých fázích onemocnění.

Stadium P-PA-IA 1 (počínající a mírná demence) – relativní soběstačnost. Lidé v tomto stadiu demence potřebují určitý dohled a dopomoc, nikoli však nepřetržitě.

Stadium P-PA-IA 2 (středně pokročilá a rozvinutá demence) – omezená soběstačnost, dezorientace, potřeba pomoci v jednotlivých denních aktivitách, potřeba trvalého dohledu. Možnost a potřeba poskytování péče v denních stacionářích či pobytových zařízeních sociálních služeb.

Stadium P-PA-IA 3 (těžká demence, demence komplikovaná poruchami chování či somatickými problémy a stadium terminální) – omezení verbální komunikace, omezení mobility. Potřeba zajištění zdravotní (zdravotně-sociální), dlouhodobé péče a péče paliativní.

Více o strategii P-PA-IA se můžete dočíst ZDE, o ČALS a Alzheimerově chorobě ZDE.

Kontaktní osoba centra:

Bc. Alena Mrázková, DiS. – sociální pracovnice
SENIOR – budova C, tř. Spojenců 1840, Otrokovice
tel.: +420 576 771 671, +420 602 521 604

Naši partneři