Zvětšit písmo |

Přehled služeb denního stacionáře

základní činnosti v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Další nabízené fakultativní služby

pedikérské služby, holičské a kadeřnické služby, doprava do denního stacionáře

V rámci péče o klienty je prováděna základní ošetřovatelská rehabilitace a jsou uplatňovány prvky konceptu Bazální stimulace. Součástí nabízených každodenních aktivizačních činností je kognitivní trénink, reminiscence (práce se vzpomínkami), muzikoterapie, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové a taneční aktivity, canisterapie (terapie se psy), hipoterapie (terapie s poníky), snoezelen terapie v multismyslové místnosti.

Dále mohou klienti využívat služby poskytované v prostorách budovy C: kavárnu Naděje, návštěvy bohoslužeb, knihovnu a podle zájmu navštěvovat připravované kulturní a společenské akce, výlety a mezigenerační setkání.

Provozní doba stacionáře: pondělí – pátek 7.00 hod – 15.30 hod. Dle vzájemné dohody je možno provozní dobu přizpůsobit požadavkům klienta.

Naši partneři