Zahájení poskytování služby

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují pečovatelskou službu, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály – informační leták služeb SENIORu a podrobné letáky jednotlivých služeb, případně sazebníky služeb. Základní informace o poskytovaných službách je možné získat také na internetových stránkách naší organizace.

Při jednání se zájemci o pečovatelskou službu je dodržován princip osobního jednání buď přímo v kanceláři PS nebo u zájemce v domácnosti  dle jeho aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik za ně zaplatí, jaké jemu i poskytovateli vyplývají z případného vztahu práva a povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb služby jiné.

Jestliže jste již projednali s vedoucí pečovatelské služby podrobnosti a rozhodli jste se, že pečovatelskou službu využijete, postupujete následovně:

  • u nás si vyzvedněte žádost o pečovatelkou službu nebo si žádost můžete stáhnout přímo zde
  • vyplňte žádost, vlastnoručně ji podepište, přiložte potvrzení o přiznaném příspěvku na péči
  • vyplněnou žádost podejte u sociální pracovnice, příp. zašlete poštou na naši adresu
  • v případě možného zahájení poskytování pečovatelské služby s Vámi dohodneme všechny podrobnosti poskytování pečovatelské služby, které budou uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“ včetně rozsahu odebíraných služeb.

Naši partneři