Pro zájemce o službu

Všem zájemcům, kteří nás nezávazně zkontaktují, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o Denním stacionáři.

Při jednání se zájemci je dodržován princip osobního jednání buď přímo v kanceláři sociálních pracovnic nebo dle přání zájemce či jeho rodiny. Snahou je, aby se zájemce dozvěděl co nejvíce podrobné informace o službě. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, a zda je nejvíce vhodným řešením jeho nepříznivé sociální situace.

Jestliže Vás služba Denního stacionáře oslovila a přejete si ji využít, postupujte následovně:

  1. vyplňte žádost o poskytnutí služby Denní stacionář (k žádosti přiložte také dokument GDPR – kontaktní osoba (informační povinnost správce osobních údajů) – viz tiskopisy níže,
  2. vyplněnou žádost můžete doručit osobně, elektronicky (email, datová schránka) nebo poštou,
  3. po podání žádosti budete zkontaktováni sociální pracovnicí.

Naši partneři