Zvětšit písmo |

Zahájení poskytování služby

Všem občanům, kteří nás nezávazně zkontaktují, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o Denním stacionáři. Předány jsou písemné materiály – informační leták a sazebník.

Při jednání se zájemci je dodržován princip osobního jednání buď přímo v kanceláři sociální pracovnice nebo u žadatele doma dle jeho zdravotního stavu či přání. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od naší služby očekávat, kolik za ni zaplatí, jaké jemu i poskytovateli vyplývají z případného vztahu práva a povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb služby jiné.

Jestliže jste již projednali se sociální pracovnicí podrobnosti a rozhodli jste se, že služby Denního stačionáře využijete, postupujete následovně

  1. vyplňte žádost o službu v Denním stacionáři a přiložte vyjádření lékaře – tiskopisy viz. níže
  2. vyplněnou žádost podejte u sociální pracovnice – budova C
  3. v případě možného zahájení poskytování služby v Denním stacionáři s Vámi dohodneme všechny podrobnosti poskytování služby.

 

Naši partneři