Hledáme dobrovolníky

SENIOR Otrokovice spolupracuje v rámci zajištění dobrovolníků pro uživatele pobytových sociálních služeb na budově B a C s Dobrovolnickým centrem ADRA Zlín.

Základem dobrovolnictví je dobrá vůle, empatie a chuť pomáhat.
Dobrovolník je člověk, který bez potřeby finanční odměny dělá něco pro druhé. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností druhým lidem proto, aby vyplnil jejich prázdný čas. Je to člověk, který věří, že může změnit věci, se kterými není spokojen. Dobrovolník je člověk, který se odhodlá udělat jednoduchý, ale důležitý krok k zapojení se do prospěšné činnosti. Stačí pár hodin měsíčně nebo týdně. Odměnou dobrovolníkovi je nejen hřejivý pocit z vykonaného dobra, ale také zkušenost, kterou lze později v zaměstnání či ve studiu využít.

Způsobů uplatňování dobrovolné činnosti v SENIORu je mnoho. Vždy záleží na dohodě mezi dobrovolníkem, klientem, příp. personálem organizace. Nejedná se o žádné náročné úkoly, záleží na Vašich zájmech, nápadech a času.

Jak probíhá výběr dobrovolníka a jeho zapojení do organizace

 1. první kontakt se zájemcem o dobrovolnickou práci (telefonický nebo osobní kontakt; domluvena schůzka s koordinátorem dobrovolníků z Dobrovolnického centra ADRA Zlín)
 2. schůzka zájemce o dobrovolnickou práci a koordinátora (základní informace o zařízení a dobrovolnické službě; vyplnění dotazníku)
 3. setkání s pracovníky SENIORu, seznámení s prostředím
 4. vyjádření všech tří stran k případné spolupráci (ADRA, SENIOR, dobrovolník)
 5. v kladném případě – administrativní záležitosti s dobrovolníkem (Dohoda o dobrovolnické činnosti; proškolení dobrovolníka atd.)
 6. zapojení do dobrovolnické činnosti (seznámení dobrovolníka s uživateli, se kterými bude pracovat; přímá práce s uživateli)

Kdo se může stát dobrovolníkem

Dobrovolníky mohou být lidé nejrůznějšího věku, vzdělání či zálib. Mohou to být studenti starší 15 let, pracující lidé či senioři z blízkého okolí. Mohou jimi však být jen lidé, kteří svůj zájem a síly dokážou k takovému účelu věnovat zodpovědně a upřímně.

Náplň práce dobrovolníků

 1. individuální práce s jedním uživatelem v roli společníka – povídání, společenské hry, vycházky, předčítání knih a denního tisku apod.
 2. pomoc při kulturních akcích zařízení
 3. pomoc při pravidelných volnočasových aktivitách
 4. pomoc při naplňování duchovních potřeb uživatelů
 5. procházky s uživateli

Vaše kontakty, nabídky a nápady bude společně s vámi konzultovat a ráda přijme koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnického centra ADRA Zlín:
Mgr. Pavlína Pejlová
e-mail: dc.zlin@adra.cz
tel.: 731 157 471

Chcete se stát dobrovolníkem, potřebujete více informací?
Naleznete je například na webových stránkách ADRA Zlín:
http://www.adra.cz/zlin/dobrovolnictvi/co-delame/

Naši partneři