Zvětšit písmo |

Kognitivní trénink

„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána, a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí.“ (Mark Twain)

Ve středu 14. dubna jsme se na SENIORu B věnovali kognitivnímu tréninku. Kognitivní trénink představuje soubor metod, prostřednictvím nichž lze procvičovat a posilovat naše kognitivní funkce, tj. myšlení, paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči, prostorovou orientaci a vnímání. Jedná se o velmi účinnou metodu a lze jej aplikovat v podstatě po celý život. Mozek „trénujeme“ už jen tím, že jej zkrátka nenecháme zahálet – např. se učíme cizí jazyk, luštíme křížovky a hlavolamy, hrajeme vědomostní nebo na slovní zásobu zaměřené hry a soutěže, dokonce i věnujeme-li se zaměstnání, které nám přináší neustále nové situace a problémy k řešení.

My jsme se tentokrát pustili do společného luštění křížovky, hledání skrytých slov a přiřazování k daným obrázkům a také skládání puzzle. Procvičili jsme si tak krátkodobou i dlouhodobou paměť, posílili trpělivost, samostatnost, koncentraci a přitom si užili zábavné odpoledne.

Naši partneři